สำนักพิมพ์ปาเจรา : มุ่งเน้นให้ความรู้ ควบคู่การพัฒนา

สำนักพิมพ์ปาเจรา

จากธุรกิจนำเข้าของเล่น ต่อยอดมาเป็นธุรกิจการทำหนังสือที่มุ่งเน้นให้ความรู้ แก่เด็กๆ ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของสำนักพิมพ์ปาเจรา ที่อยู่ภายใต้การดูแลของคุณ สมบัติ ทรงเตชะเลิศ สำนักพิมพ์ปาเจรา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือห้องสมุด หนังสือประกอบการเรียน และหนังสือทั่วไป

คุณสมบัติเล่าให้ฟังว่า จุดเริ่มต้นของสำนักพิมพ์ปาเจรา ซึ่งปาเจราแปลว่าอาจารย์ เราเกิดจาการรวมกลุ่มของคนที่ทำงานด้านของเด็กเล่นมาก่อน เป็นงานที่อยู่กับเด็ก ก็เลยมองว่า เราควรที่จะหาอะไรที่พัฒนาความรู้ และให้ประโยชน์กับเด็กๆ เราเดินทางไปต่างประเทศบ่อย เราเห็นหนังสือดีๆ ในต่างประเทศ ซึ่งบางเล่มในเมืองไทยก็หายาก ก็เลยมีแนวคิดที่จะซื้อหนังสือดีๆ เหล่านั้น มาแปลและนำเนอให้กับเด็กๆ ในประเทศไทยให้ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

เรื่องการกระตุ้นยอดขาย ในปัจจุบันเป็นภาพการลดลงของธุรกิจหนังสือ แต่เรายังคงมองว่า ยังมีสำนักพิมพ์ใหม่ๆ เกิดขึ้น มีหนังสือบางแนวที่สามารถติดตลาดและขายได้ดี ทางสำนักพิมพ์ปาเจราเองก็ได้มีการปรับตัว คือมีการประชาสัมพันธ์ในโซเชียลเน็ตเวิร์คให้มากขึ้น เราปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสของโซเชียลเน็ตเวิร์คมาแรง ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย เราเลยทำการตลาดทางด้านนี้โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อ รู้จักสำนักพิมพ์ของเรามากขึ้น ประกอบกับเราหาตลาดใหม่ๆ หนังสือของเราเป็นหนังสือที่เหมาะสมในการเข้าห้องสมุดของโรงเรียน และมีการนำเสนอไปที่บริษัทเอกชนใหญ่ๆ หลายที่ เพื่อให้ทางบริษัทซื้อหนังสือของทางสำนักพิมพ์เพื่อทำโครงการ CSR บริจาคเข้าห้องสมุดในต่างจังหวัดที่ยังขาดแคลนหนังสือ ในภาพรวมของตลาดหนังสือบ้านเรา ก็คิดว่าควรจะนำประโยชน์จากโซเชียลเน็ตเวิร์ค มาประชาสัมพันธ์หนังสือของแต่ละสำนักพิมพ์ เพื่อให้หนังสือเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากขึ้น

 

 

เนื่องจากทางสำนักพิมพ์ปาเจรา เป็นองค์หนึ่งของวงการหนังสือ เลยอยากให้คุณสมบัติแสดงความคิดเห็นที่มีต่อวงการ คุณสมบัติกล่าวว่า ในฐานะที่เราเป็นองค์กรที่ทำหนังสือ เพื่อประโยชน์ของเยาวชนไทย ผมมองว่าโอกาสของผู้ที่จะทำธุรกิจด้านนี้ ควรจะมีการสร้างโอกาสใหม่ๆ ที่จะขยายตลาดของช่องทางการจัดจำหน่าย รวมไปถึงการขยายตลาดของผู้อ่าน ประเทศไทยขึ้นชื่อว่า อ่านหนังสือน้อยที่สุด ในอันดับต้นๆ ของโลก ในฐานะที่เป็นสำนักพิมพ์เราควรจะหาวิธีทำอย่างไรขยายฐานลูกค้าให้อ่านหนังสือได้มากยิ่งขึ้น เราควรจะประสานงานกับทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการสร้างนักอ่านขึ้นมา ตั้งแต่เด็กเล็กๆ ไปจนถึงระดับผู้ใหญ่ เมื่อทำหนังสือให้ตอบสนองกับความต้องการกับผู้อ่านแล้ว ควรหาช่องทางในการประชาสัมพันธ์และการจัดจำหน่ายให้เข้าถึงผู้อ่านได้มากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

Publisher Corner : ศิริรัตน์ สุ่นสกุล
ภาพ : ศิริรัตน์ สุ่นสกุล

Writer

Sirirat Soonsakul

นักอยากเขียน ผู้รักการสะสมท้องฟ้าสีวนิลลา และใช้หมูกระทะเยียวยาจิตใจ