กทม.รับมอบหนังสือคุณภาพ 2 ภาษา
กทม.รับมอบหนังสือคุณภาพ 2 ภาษา
พร้อมส่งต่อกระจายสู่ห้องสมุดทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ

จากขอบเวทีสู่ผู้อ่าน