ศิลปะการแกะสลักหนังสือ

.

10 กรกฎาคม 2561

ศิลปะการแกะสลักหนังสือ

 

        การแกะสลักเป็นรูปภูมิทัศน์ ต่างๆ ของแต่ละประเทศ โดยใช้หนังสือในการสร้างผลงานศิลปะ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ที่เข้าชม ซึ่งความลึกและเนื้อสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือทำให้การนำเสนอในรูปแบบนี้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
 

 

ศิลปะการแกะสลักหนังสือ

 

ศิลปะการแกะสลักหนังสือ

 

ศิลปะการแกะสลักหนังสือ

 

ศิลปะการแกะสลักหนังสือ

 

ศิลปะการแกะสลักหนังสือ

 

ศิลปะการแกะสลักหนังสือ

 

ศิลปะการแกะสลักหนังสือ

ศิลปะการแกะสลักหนังสือ

 

ศิลปะการแกะสลักหนังสือ

 

ศิลปะการแกะสลักหนังสือ

Share: | View : 1,003