งานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสำหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน : งานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสำหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (International Children’s Content Rights Fair: ICCRF)

งานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสำหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน


งานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสำหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน

 

                บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด, บริษัท อีลีท ครีเอทีฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ได้ผนึกกำลังร่วมกันจัดงานครั้งสำคัญ ภายใต้ชื่อโครงการ “งานเทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสำหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (International Children’s Content Rights Fair: ICCRF)” ระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2560  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (CMECC) จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และตั้งใจจัดอย่างต่อเนื่องทุกปีซึ่งถือว่าเป็นโครงการสนับสนุน กระตุ้นการซื้อขายลิขสิทธิ์หนังสือและเนื้อหาสร้างสรรค์เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน

 

                โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรไม่แสวงหากำไร (NGOs) และภาคเอกชน จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.), มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก (ThaiBBY), สมาคมผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา,ชมรม เชียงใหม่ เมกเกอร์คลับ, บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด, Bologna Fiere เจ้าของงาน Bologna Children’s Book Fair มาร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย

 

                ทั้งนี้ คณะทำงานโครงการ ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนมาร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้ ที่จะจัดขี้นในวันพฤหัสบดีที่  6  กรกฎาคม  2560 เวลา 13.00 – 14.30 น.  ณ ห้อง Board Room 2  Zone C  ชั้น 3  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Center ประสานสื่อมวลชน 

ณัฐญดา (โบ)  085-070-1183 / 02-448-0312

 

___________________________

 

กำหนดการงานแถลงข่าวการจัดงาน ICCRF ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดีที่  6  กรกฎาคม พ.ศ. 2560  เวลา 13.00 – 14.30 น.

ณ ห้อง Board Room 2  Zone C  ชั้น 3  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

13.00 – 14.00 น.       สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง

14.00 – 14.20 น.       พิธีกร กล่าวต้อนรับและสัมภาษณ์คณะผู้จัดงาน

                                 - คุณอาทร เตชะธาดา (ประธานคณะทำงานฯ) จากบริษัท อีลีท ครีเอทีฟ จำกัด

                                 - คุณศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล จากบริษัทเอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

                                 - คุณตรัสวิน จิตติเดชารักษ์ จากสำนักพิมพ์ซิลค์เวอร์ม

                                 - คุณริสรวล อร่ามเจริญ จากบริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด

                                 - นายแพทย์ภาณุทัต เตชะเสน จากบริษัท เมกเกอร์ เอเชีย จำกัด

                                 - คุณศิริพร พัขรวัฒน์ จากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

14.20 – 14.25         สื่อมวลชน ถาม - ตอบ

14.25 – 14.30         ผู้บริหารบริษัท อีลีท ครีเอทีฟ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

                             พร้อมผู้บริหารบริษัทเอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

                             และแขกผู้มีเกียรติ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

14.30 น.                 เสร็จสิ้นพิธีแถลงข่าว

 

____________________________

 

งานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสำหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน

 

งานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสำหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน

Writer

Ampaporn Borworn