Starfield COEX Mall’s Starfield Library : Starfield Library ย่านกังนัม กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

Starfield COEX Mall’s Starfield Library

Starfield COEX Mall’s Starfield Library

 

ห้องสมุด Starfield  ที่เพิ่งเปิดได้ไม่นาน ในห้าง COEX Mall ย่านกังนัม กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้  เปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการฟรี  มีพื้นที่กว้างขวางถึง 2,800 ตารางเมตร มี 2 ชั้น ประกอบไปด้วย ชั้นหนังสือขนาดใหญ่ อลังการสูงถึง 13 เมตร มีหนังสือรวมกว่า 50,000 เล่ม และนิตยสารกว่า 600 หัว นอกจากมีบรรยากาศที่เหมาะกับการอ่านหนังสือ ความสะดวกสบายแล้ว ในห้องสมุดยังมีจัดกิจกรรม เสวนาต่างๆ จากนักเขียน และผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ให้ผู้เข้าชมได้รับฟังกันอีกด้วย

 

Starfield COEX Mall’s Starfield Library

 

Starfield COEX Mall’s Starfield Library

 

Starfield COEX Mall’s Starfield Library

 

Starfield COEX Mall’s Starfield Library

 

Starfield COEX Mall’s Starfield Library

 

Starfield COEX Mall’s Starfield Library

 

 

Starfield COEX Mall’s Starfield Library

☞ Operating hours: 10:00-22:00 (Open all year round)
☞ Location: Located at the center of Central Plaza within Starfield COEX Mall, B1-1F, 513, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul
☞ Directions: Samsung Station (Seoul Subway Line 2), Exit 6. Follow the 
underground passageway connected to Starfield COEX Mall -> Located on floor B1-1F within Central Plaza near Grand InterContinental Seoul Parnas
☞ Starfield Coex Mall website: www.coexmall.com (Korean, English, Japanese, Chinese)
☞ 1330 Korea Travel Hotline: +82-2-1330 (Korean, English, Japanese, Chinese)

 

koreaboo.com , http://news.joins.com

Writer

Sirirat Soonsakul

นักอยากเขียน ผู้รักการสะสมท้องฟ้าสีวนิลลา และใช้หมูกระทะเยียวยาจิตใจ