เขาตราหน้าว่าหมอฆ่าคน
เขาตราหน้าว่าหมอฆ่าคน
ห.. ให้ ม.. มอบ อ.. อุทิศ ๓ คำนี้ คือคำอธิบายของคำว่า “หมอ”

วิจารณ์หนังสือ