โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์”

สมัครเข้าร่วมโครงการ

  • อ่านรายละเอียดโครงการให้ครบถ้วนก่อนสมัคร.
  • ตรวจสอบ email การสมัครสมาชิก ในกรณีที่ไม่เจออีเมล์ใน Inbox ให้เช็คใน Junkmail.
  • ผู้สมัคร ต้องจดจำ User และ Password เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ.
สมัครเข้าร่วมโครงการ

งานวิจารณ์หนังสือ

หญิงสาวกับลูกนกขุนทอง : ชะตากรรมชีวิตที่แตกต่าง

บทวิจารณ์โดย ชลยาดา ผลเจริญ โครงการ อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์ ปีที่ 10

ดอกไผ่: ลางร้ายที่ซ่อนตัวใต้ความเมินเฉย

บทวิจารณ์โดย ชนกานต์ คังคะโร โครงการ อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์ ปีที่ 9

พินัยกรรม จาก..ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ถึง..เธอที่ยังคงอยู่

บทวิจารณ์โดย จุฑามาศ กองคิด โครงการ "อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์" ปีที่ 9

ดอกไผ่ : วาทกรรมคำอันตราย

โดยกันต์ศักดิ์ ทองสอาด

ภาพสะท้อนชีวิตของคนหลังเขาผ่านสารคดีเรื่องหญิงสาวกับลูกนกขุนทอง

บทวิจารณ์โดยไซนับ สะแลแม โครงการ "อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์" ปีที่ 9

กิจกรรม

รวบรวมภาพความประทับใจ และความรู้ที่น้องๆได้รับจากโครงการปีต่างๆ