รูปกิจกรรม

โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 7

โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 6 (ออนไลน์)

โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 5

โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 4

โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 3

โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 2

โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ : ชิงทุนการศึกษา ธนาคารกรุงเทพ ผ่านงานวิจารณ์วรรณกรรม”