ติดต่อโครงการ

บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด

222 ถนนพุทธมณฑล สาย 2 (บุษราคัม เทอเรส สาย 2) แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

โทรศัพท์ 02 448 0312,02 448 0658-9
โทรสาร 02-448-0393
ทีมผู้ประสานงานโครงการ
1. คุณศิริรัตน์ สุ่นสกุล
อีเมล์ : sirirat@praphansarn.com
มือถือ : 099 246 1915
2. คุณกนกอร นนทสวัสดิ์ศรี
อีเมล์ : kanokon@praphansarn.com
มือถือ : 089 926 3290