โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์”

สมัครเข้าร่วมโครงการ

  • อ่านรายละเอียดโครงการให้ครบถ้วนก่อนสมัคร.
  • ตรวจสอบ email การสมัครสมาชิก ในกรณีที่ไม่เจออีเมล์ใน Inbox ให้เช็คใน Junkmail.
  • ผู้สมัคร ต้องจดจำ User และ Password เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ.
สมัครเข้าร่วมโครงการ

งานวิจารณ์หนังสือ

รถไฟสายแสงตะวัน : ภาพสะท้อนแห่งความหวังประชาธิปไตย

บทวิจารณ์โดย ทิพยรัตน์ อินต๊ะวงค์ โครงการ อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 8

รถไฟสายแสงตะวัน : ภาพฝัน ความหวัง กับความเป็นประชาธิปไตย ของคนรุ่นใหม่

บทวิจารณ์โดย ตะวัน คุ้มแก้ว โครงการ อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 8

กะพริบตาครั้งเดียว…ชายหญิงในฝันก็พลันสลาย

บทวิจารณ์โดย ดุสิต บริสุทธิ์ โครงการ อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 8

ที่นี่…ไร่เล แดนแห่งการถูกมองข้าม

บทวิจารณ์โดย ดวงฤทัย อากรแก้ว โครงการ อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์วรรณกรรม ปีที่ 8

กีฬาปีนผา...พาใจให้เข้มแข็ง

บทวิจารณ์โดย ดนุพล พุ่มสลิด: โครงการ อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์วรรณกรรม ปีที่ 8

ถ้อยคำและพันธนาการใน “เกินเอ่ยออกโอษฐ์อ้า”

บทวิจารณ์โดย ณิชาภัทร จันทสิงห์ โครง อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์วรรณกรรม ปีที่ 8

กิจกรรม

รวบรวมภาพความประทับใจ และความรู้ที่น้องๆได้รับจากโครงการปีต่างๆ