โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์”

สมัครเข้าร่วมโครงการ

  • อ่านรายละเอียดโครงการให้ครบถ้วนก่อนสมัคร.
  • ตรวจสอบ email การสมัครสมาชิก ในกรณีที่ไม่เจออีเมล์ใน Inbox ให้เช็คใน Junkmail.
  • ผู้สมัคร ต้องจดจำ User และ Password เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ.
สมัครเข้าร่วมโครงการ

งานวิจารณ์หนังสือ

“The Last Memory” ความทรงจำสุดท้าย

บทวิจารณ์โดย จิดาภา มั่นศรีจันทร์ โครงการ อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 8

หนึ่งประวัติศาสตร์ : ชั่วชีวิตหนึ่งพึงเลือกกระทำ

บทวิจารณ์ โดย ขวัญชัย มะโนศรี: โครงการ อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์วรรณกรรม ปีที่ 8

รถไฟสายแสงตะวัน : โรแมนติกกวีเสียดสีสังคม

บทวิจารณ์โดย ขจรเจษ ห่วงจริง โครงการ อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์ ปีที่ 8

รัก อิสระ บทวิจารณ์เรื่องสั้น กะพริบตาข้างเดียว

บทวิจารณ์โดย แพรวา ยิ้มแย้ม โครงการ อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 8

คุณค่าของสิ่งใกล้ตัวที่หลายคนยังไม่เคยลอง “สัมผัส”

บทวิจารณ์สารคดี ที่นี่…ไร่เล ชุมชนคนปีนเขา โดย เสาวภาคย์ อาชวชาครีย์

รักเกลียดก้าวของสมิธธ์

เบญจพล โชคบำรุงศิลป์: บทวิจารณ์เรื่องสั้น "เกินเอ่ยออกโอษฐ์อ้า"

กิจกรรม

รวบรวมภาพความประทับใจ และความรู้ที่น้องๆได้รับจากโครงการปีต่างๆ