โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์”

สมัครเข้าร่วมโครงการ

  • อ่านรายละเอียดโครงการให้ครบถ้วนก่อนสมัคร.
  • ตรวจสอบ email การสมัครสมาชิก ในกรณีที่ไม่เจออีเมล์ใน Inbox ให้เช็คใน Junkmail.
  • ผู้สมัคร ต้องจดจำ User และ Password เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ.
สมัครเข้าร่วมโครงการ

งานวิจารณ์หนังสือ

พินัยกรรม จาก..ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ถึง..เธอที่ยังคงอยู่

บทวิจารณ์โดย จุฑามาศ กองคิด โครงการ "อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์" ปีที่ 9

ดอกไผ่ : วาทกรรมคำอันตราย

โดยกันต์ศักดิ์ ทองสอาด

ภาพสะท้อนชีวิตของคนหลังเขาผ่านสารคดีเรื่องหญิงสาวกับลูกนกขุนทอง

บทวิจารณ์โดยไซนับ สะแลแม โครงการ "อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์" ปีที่ 9

ดอกไผ่ เค้าลางแห่งโชคชะตา ของชายชรากับหมาไล่เนื้อ

บทวิจารณ์โดย เบญจพร สนสี โครงการ อ่านเขียนเรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 9

ข้าพเจ้าค้นพบอะไรบางอย่างใน “เหมืองชีวิต”

บทวิจารณ์โดย นายเจษฎากร อัครทรัพย์สกุล โครงการ อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์ ปีที่ 9

กิจกรรม

รวบรวมภาพความประทับใจ และความรู้ที่น้องๆได้รับจากโครงการปีต่างๆ