โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์”

สมัครเข้าร่วมโครงการ

  • อ่านรายละเอียดโครงการให้ครบถ้วนก่อนสมัคร.
  • ตรวจสอบ email การสมัครสมาชิก ในกรณีที่ไม่เจออีเมล์ใน Inbox ให้เช็คใน Junkmail.
  • ผู้สมัคร ต้องจดจำ User และ Password เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ.
สมัครเข้าร่วมโครงการ

งานวิจารณ์หนังสือ

ความซื่อสัตย์ ชาตินิยม และ ทุนนิยม

บทวิจารณ์โดย นางสาวธุวพร มีโพธิ์

“กรรมกร + นายทุน = ชนชั้นทางสังคม”  

บทวิจารณ์โดย กุลธิดา จารุรัตนานนท์

ในเหมืองเเร่มีมนุษยธรรม กับ คำถามชวนขบคิด

บทวิจารณ์โดย นางสาวสิริยากร พุ่มประดับ

กิจกรรม

รวบรวมภาพความประทับใจ และความรู้ที่น้องๆได้รับจากโครงการปีต่างๆ