โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์”

สมัครเข้าร่วมโครงการ

  • อ่านรายละเอียดโครงการให้ครบถ้วนก่อนสมัคร.
  • ตรวจสอบ email การสมัครสมาชิก ในกรณีที่ไม่เจออีเมล์ใน Inbox ให้เช็คใน Junkmail.
  • ผู้สมัคร ต้องจดจำ User และ Password เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ.
สมัครเข้าร่วมโครงการ

งานวิจารณ์หนังสือ

รักเกลียดก้าวของสมิธธ์

เบญจพล โชคบำรุงศิลป์: บทวิจารณ์เรื่องสั้น "เกินเอ่ยออกโอษฐ์อ้า"

ความเป็น “กลาง” ของอาจินต์

บทวิจารณ์โดย นางสาวพลอย อักษรวงศ์

กิจกรรม

รวบรวมภาพความประทับใจ และความรู้ที่น้องๆได้รับจากโครงการปีต่างๆ