เสริมพัฒนาการให้ลูกจากกิจกรรมที่บ้าน : เริ่มต้นอย่างไรดี

เสริมพัฒนาการให้ลูกจากกิจกรรมที่บ้าน

     เป็นที่ทราบกันดีว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน  เรายังต้องเผชิญกับปัญหาโรคระบาทโควิด 19 ปัญหาในเรื่องการศึกษาเช่นกันในประเทศไทยเองยังคงต้องจัดการและแก้ไขปัญหาเรื่องการเรียนการสอน บางพื้นที่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ แต่ในบางพื้นที่ยังคงต้องทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ แน่นอนว่าอาจมีผลกระทบต่อตัวผู้ปกครองและเด็ก  ในการทำกิจกรรมบางอย่างที่อาจต้องทำร่วมกับเพื่อน ๆ หรือกิจกรรมที่ต้องทำนอกบ้าน เช่น การเล่นกีฬา การเข้าค่ายกิจกรรม

      ปัญหาเหล่านี้ ในกิจกรรมบางอย่าง ผู้ปกครองจึงมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการดูแล การมีปฏิสัมพันธ์ การปรับตัวเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ และส่งเสริมกิจกรรมบางอย่างที่เด็ก ๆ และผู้ปกครองสามารถทำร่วมกันได้ที่บ้าน ถือเป็นโอกาสที่ดีในการสานสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว


เล่นเพื่อการเรียนรู้

      ทักษะพื้นฐานทางวิชาการของเด็ก มักเกิดจากการได้ทำกิจกรรมจริง เช่น เรื่องการนับ การจดจำตัวอักษร การเรียนรู้คำศัพท์ การอ่าน สิ่งเหล่านี้ผู้ปกครองอาจยกตัวอย่างสิ่งที่มีอยู่หรือใช้ในชีวิตประจำวันจริงให้เด็กได้ลองฝึก เรียนรู้และโต้ตอบ เช่น การใช้ของเล่นในการสื่อสารกับเด็ก ฝึกให้รู้จักการนับจำนวน การเรียกชื่อ เพื่อให้เด็กได้เห็นภาพและจดจำได้ง่ายขึ้น

 

เลือกเพื่อพัฒนาการที่ดี

     การฝึกให้เด็กได้เลือกทำกิจกรรมตามความสนใจของตนเอง จะทำให้เขารู้ตัวว่ารู้สึกอย่างไร ชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่ทำหรือไม่เขาจะเริ่มมีทักษะในการจัดการกับสิ่งที่คับข้องใจ การฝึกใช้สมาธิในการทำกิจกรรม เคยมีงานวิจัยกล่าวว่าเด็กมีแนวโน้มของพัฒนาการที่ดีเมื่อได้ทำสิ่งที่เขาเลือกเองมากกว่า เพราะเขารู้สึกสนุกไปกับสิ่งนั้นโดยไม่ฝืนใจ

     การให้เด็กได้เลือก แสดงบทบาทสมมติเป็นตัวละครใดก็ได้ในจินตนาการ เล่นกับผู้ปกครอง จะช่วยส่งเสริมในด้านสังคม และเข้าใจถึงความคิด ความรู้สึกมากยิ่งขึ้น

 

ธรรมชาติบำบัด

      หากในพื้นที่บ้านหรือบริเวณใกล้เคียง มีพื้นที่ให้เด็กได้ศึกษา ใกล้ชิดธรรมชาติ ดิน ท้องฟ้า ต้นไม้ สัตว์แมลง การให้เด็กได้ทำกิจกรรม เคลื่อนไหวร่างกาย หรือเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว ธรรมชาติจะส่งผลต่อทั้งร่างกายและจิตใจ ทำให้เด็กคลายความวิตกกังวล ใจเย็น มีสมาธิ มีความคิดสร้างสรรค์และมีสุขภาพที่ดีได้

 

 

ตัวอย่างกิจกรรม

กิจกรรมกลางแจ้ง

  • กิจกรรมปั่นจักรยาน ปั่นจักรยานอาจจะธรรมดาไป ลองทำเกมจำลองเหตการณ์ ให้เด็กค้นหาตัวเลขคำใบ้ หรือซ่อนป้ายปริศนา ฝึกการเรียนรู้ การวิเคราะห์ การคำนวณระยะทาง หรือเวลาในการเดินทางในการหาเป้าหมาย

 

กิจกรรมในร่ม

 

 

  • กิจกรรมคัดแยกขยะของเหลือใช้ภายในบ้าน นำกลับมาใช้ใหม่ หรือประดิษฐ์ ตกแต่งเป็นของใช้ของเล่นต่างๆ เพื่อส่งเสริมทักษะในด้านศิลปะ ช่วยให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ แต่ในด้านการใช้เครื่องมือหรือของมีคมต่างๆ อาจต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครอง

 

ทำอาหาร

 

  • กิจกรรม ทำอาหารหรือขนม เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงและเรียนรู้การทำงานอย่างเป็นกระบวนการผ่านการทำอาหาร ช่วยให้เด็กรู้จักวางแผนในการจัดเตรียมวัตถุดิบที่หลากหลาย โดยเน้นการใช้กล้ามเนื้อมือและนิ้วมือในการลงมือปฏิบัติจริง จากการทำกิจกรรมประกอบอาหารตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย ตลอดจนได้เรียนรู้และรู้จักอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการประกอบอาหาร ช่วยให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดและพัฒนาทักษะอย่างสมดุล ทั้งยังปลูกฝังให้เด็กมีพฤติกรรมด้านสุขอนามัย และโภชนาการที่ดีอีกด้วย

Writer

Sirirat Soonsakul

นักอยากเขียน ผู้รักการสะสมท้องฟ้าสีวนิลลา และใช้หมูกระทะเยียวยาจิตใจ