วรรณศิลป์เรื่องเล่า : พบนักเขียนนวนิยายรางวัลซีไรต์รอบคัดเลือก 2561

วรรณศิลป์เรื่องเล่า

  

       นวนิยายที่ส่งเข้าประกวดรางวัลซีไรต์ในปี 2561 เนื้อเรื่องมีความหลากหลายทั้งเนื้อหาและรูปแบบ อีกทั้งยังมีลักษณะที่โดดเด่น แตกต่างกันออกไปอย่างน่าสนใจ ทั้งนี้ นวนิยายที่ส่งเข้าประกวดมีเนื้อหาร่วมกันบางประการ อาจแบ่งได้อย่างกว้างคือ วรรณกรรมแนวสะท้อนชีวิตและสังคมซึ่งยังคงเป็นแนวเรื่องหลักที่นักเขียนต้องการนําเสนอทั้งปัญหาความเหลื่อมล้ําทาง เพศ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ไปจนถึงสะท้อนภาพความขัดแย้งทางการเมืองไทยและสถานการณ์การเมืองโลกใน ช่วงเวลาที่ผ่านมา

       นอกจากนี้ ยังมีนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่สะท้อนรายละเอียดทางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองในยุคสมัยอดีต ได้อย่างมีชีวิตชีวา ขณะเดียวกันเรื่องเล่าที่นําเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติก็มีความ โดดเด่นน่าจับตา เนื่องด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นวิกฤตการณ์ร่วมในสังคม นวนิยายในกลุ่มนี้นําเสนอเรื่องเล่าเกี่ยวกับภัยภิบัติ ทางธรรมชาติอันเลวร้ายที่ย้อนกลับมาสู่ตัวมนุษย์ทั้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมืองและชนบท

       นวนิยายในกลุ่มสุดท้ายคือ เรื่องเล่าส่วนบุคคล ที่นําเสนอบาดแผลหรือปมขัดแย้งภายในจิตใจของมนุษย์ในฐานะ ปัจเจกชนด้วยการเข้าไปส่องสํารวจความทรงจําและความรู้สึกนึกคิดเพื่อต้องการเผยให้เห็นความสลับซับซ้อนและความลื่น ไหลของตัวตน

        นวนิยายที่ส่งเข้าประกวดนําเสนอด้วยรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ทั้งแนวสมจริง แนวแฟนตาซี แนวเหนือจริง แนว สัจนิยมมหัศจรรย์ แนววิทยาศาสตร์ ตลอดจนการผสมผสานหลายรูปแบมเข้าด้วยกันในสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อให้ไปสู่ความลุ่ม ลึก ดังนั้น นวนิยายที่ส่งเข้าประกวดในปีนี้จึงมีสีสันทั้งเนื้อหาและรูปแบบที่น่าสนใจ อันเป็นตัวชี้ให้เห็นทิศทางและ พัฒนาการอันสําคัญของวงการวรรณกรรมไทย

 

พบนักเขียนนวนิยายรางวัลซีไรต์รอบคัดเลือก 2561

 

       ในช่วงบ่ายวันนี้ 28 สิงหาคม 2561 ณ คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ ได้พบปะนักเขียนนวนิยายรางวัลซีไรต์รอบคัดเลือกทั้ง 8 ท่าน พร้อมชมนิทรรศการ เลือกซื้อหนังสือ และฟังเสวนาวรรณศิลป์เรื่องเล่าฯ พูดถึงที่มาที่ไปของหนังสือของแต่ละท่าน  ได้แก่

1. เกาะล่องหน โดย เกริกศิษฏ์ พละมาตร์

2. คนในนิทาน โดย กร ศิริวัฒโณ

3. ในกับดักและกลางวงล้อม โดย ประชาคม ลุนาชัย

4. บ้านในโคลน โดย กิติศักดิ์ คเชนทร์

5. พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ โดย วีรพร นิติประภา

6. ผุดเกิดมาลาร่ำ โดย อารยา ราษฎร์จำเริญสุข

7. หยดน้ำหวานในหยาดน้ำตา โดย อุรุดา โควินท์

8. อีกไม่นานเราจะสูญหาย โดย อ้อมแก้ว กัลป์ยาณพงศ์

 

พบนักเขียนนวนิยายรางวัลซีไรต์รอบคัดเลือก 2561

 

 

Writer

Sirirat Soonsakul

นักอยากเขียน ผู้รักการสะสมท้องฟ้าสีวนิลลา และใช้หมูกระทะเยียวยาจิตใจ