4 คำถามเริ่มต้น ต้องตอบให้ได้ก่อนการออกไปขายลิขสิทธิ์ : โดยคุณวสุรีย์ พิศุทธิ์สินธพ ผู้จัดการอาวุโสและผู้จัดการฝ่ายผลิต Monster Book Co.,Ltd & Library Monster Co.,Ltd

4 คำถามเริ่มต้น ต้องตอบให้ได้ก่อนการออกไปขายลิขสิทธิ์

4 คำถามเริ่มต้น ต้องตอบให้ได้ก่อนการออกไปขายลิขสิทธิ์

4 คำถามเริ่มต้น ต้องตอบให้ได้ก่อนการออกไปขายลิขสิทธิ์

 

4 คำถามเริ่มต้น ต้องตอบให้ได้ก่อนการออกไปขายลิขสิทธิ์

4 คำถามเริ่มต้น ต้องตอบให้ได้ก่อนการออกไปขายลิขสิทธิ์

Writer

Sirirat Soonsakul

นักอยากเขียน ผู้รักการสะสมท้องฟ้าสีวนิลลา และใช้หมูกระทะเยียวยาจิตใจ