4 คำถามเริ่มต้น ต้องตอบให้ได้ก่อนการออกไปขายลิขสิทธิ์

โดยคุณวสุรีย์ พิศุทธิ์สินธพ ผู้จัดการอาวุโสและผู้จัดการฝ่ายผลิต Monster Book Co.,Ltd & Library Monster Co.,Ltd

12 กันยายน 2560

4 คำถามเริ่มต้น ต้องตอบให้ได้ก่อนการออกไปขายลิขสิทธิ์

4 คำถามเริ่มต้น ต้องตอบให้ได้ก่อนการออกไปขายลิขสิทธิ์

4 คำถามเริ่มต้น ต้องตอบให้ได้ก่อนการออกไปขายลิขสิทธิ์

 

4 คำถามเริ่มต้น ต้องตอบให้ได้ก่อนการออกไปขายลิขสิทธิ์

4 คำถามเริ่มต้น ต้องตอบให้ได้ก่อนการออกไปขายลิขสิทธิ์

Share: | View : 1,228