โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์”

สมัครเข้าร่วมโครงการ

  • อ่านรายละเอียดโครงการให้ครบถ้วนก่อนสมัคร.
  • ตรวจสอบ email การสมัครสมาชิก ในกรณีที่ไม่เจออีเมล์ใน Inbox ให้เช็คใน Junkmail.
  • ผู้สมัคร ต้องจดจำ User และ Password เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ.
สมัครเข้าร่วมโครงการ

งานวิจารณ์หนังสือ

ในเหมืองแร่ ว่าด้วยเรื่อง มนุษ(อ) ย่ (า)ธรรม

บทวิจารณ์โดย ภัทรนิษฐ์ เจริญวรรณ

ณ ผืนไพร โปรดรู้จักฉัน โปรดรู้จักเธอ

บทวิจารณ์โดย พรรณภา ทับมะเริง

ธรรมชาติที่ถูกล่วงละเมิด  

บทวิจารณ์โดย นัธทวัฒน์ สมสุรวาณิชย์  

กิจกรรม

รวบรวมภาพความประทับใจ และความรู้ที่น้องๆได้รับจากโครงการปีต่างๆ