กำหนดการเข้าค่าย

กำหนดการเข้าค่ายโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์” ปีที่ 9

ณ อาศรมวงศ์สนิท : คลอง 15 ถนนรังสิต-องครักษ์ จ.นครนายก 

วันศุกร์ ที่ 27 – วันอาทิตย์ ที่ 29 ตุลาคม 2566

 

วันศุกร์ ที่ 27  ตุลาคม 2566

เวลา                                          กิจกรรม

07:30 - 08:30 น. 

    ผู้เข้ารอบลงทะเบียนหน้า บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด

08:30 - 09:00 น.

     เตรียมพร้อมขึ้นรถบัส และรถตู้ที่หน้า บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด

 

     ออกเดินทางไปยังสถานที่เข้าค่ายฯ อาศรมวงศ์สนิท

10:30 น.

     ถึงที่พัก

11:30 – 12:00 น.

     ประชุมร่วมกัน เพื่ออธิบายรายละเอียดของการเข้าค่ายฯ

12:00 – 13:00 น.

     รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 น.

     กล่าวต้อนรับ โดยผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการฯ

       และ คุณอาทร เตชะธาดา  บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด

13:30 – 14:30 น.

     กิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม

14:30 – 17:00 น.

     ปูพื้นฐานเรื่องหลักการวิจารณ์ และการเขียนบทวิจารณ์

   

17:30 - 18:30 น.

     รับประทานอาหารเย็น

18:30 – 20:00 น.

     พักผ่อนตามอัธยาศัย และกิจกรรมสันทนาการ


---------------------------------------------
 

วันเสาร์ ที่ 28 ตุลาคม 2566

07:00 – 08:00 น.

รับประทานอาหารเช้า

08:30 น.                 

การเขียนบทวิจารณ์ และแบ่งกลุ่มเขียนบทวิจารณ์งาน

10:30 น.                     

พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 น. 

(ต่อ) การเขียนบทวิจารณ์

12:00 น.                     

รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 17:00 น.         

เขียนบทวิจารณ์ (งานเดี่ยว)

17:00 น.       

ส่งบทวิจารณ์

18:00 น. – 19:00 น.     

รับประทานอาหารเย็น

19:00 น. – 20:30 น.    

กิจกรรมสันทนาการ

 

---------------------------------------------

วันอาทิตย์ ที่ 29 ตุลาคม 2566  (มอบทุนรางวัล)

 

07:00 – 08:30 น.         

รับประทานอาหารเช้า

09:00 – 12:00 น.               

วิจารณ์ตัวอย่างผลงานที่จัดอันดับ 1-3  โดยคณะกรรมการ 

12:00 น.   

รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:00 น.    

ประกาศผลการตัดสินมอบประกาศนียบัตรและทุนรางวัล

 

โดย ตัวแทนฝ่ายบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

     

 

14:30 น.                   

เดินทางกลับกรุงเทพฯ

15:30 น.  

ถึงกรุงเทพฯ 

 

หมายเหตุ  :

1. กำหนดการอาจมีปรับเปลี่ยนเวลาตามความเหมาะสม

2. สำหรับน้อง ๆ ที่มีโรคประจำตัว อย่าลืมนำยามาด้วยนะคะ

3. การแต่งกาย ชุดสุภาพ สะดวกแก่การลุกนั่ง ทำกิจกรรม

 
 
จุดนัดหมาย
บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด
222 อาคารบุษราคัม เทอเรส สาย 2 ถนนพุทธมณฑล สาย 2แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์ 02 448 0312, 02 448 0658-9 

 

ผู้ประสานงานโครงการ

ศิริรัตน์ สุ่นสกุล(พี่เต็นท์) e-mail : sirirat@praphansarn.com มือถือ 099 246 1915

 

Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browser
Disable in this text fieldRephraseRephrase current sentenceEdit in Ginger×

แผนที่จุดนัดหมาย ปักหมุด บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด หรือ Elite Creative Literary Agency

Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browser
Disable in this text fieldRephraseRephrase current sentenceEdit in Ginger×

Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browser
Disable in this text fieldRephraseRephrase current sentenceEdit in Ginger×

Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browser
Disable in this text fieldRephraseRephrase current sentenceEdit in Ginger×

Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browser
Disable in this text fieldRephraseRephrase current sentenceEdit in Ginger×

Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browser
Disable in this text fieldRephraseRephrase current sentenceEdit in Ginger×

Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browser
Disable in this text fieldRephraseRephrase current sentenceEdit in Ginger×

Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browser
Disable in this text fieldRephraseRephrase current sentenceEdit in Ginger×

Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browser
Disable in this text fieldRephraseRephrase current sentenceEdit in Ginger×