กำหนดการเข้าค่าย

กำหนดการเข้าค่ายโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์” ปีที่ 8

ณ อาศรมวงศ์สนิท : คลอง 15 ถนนรังสิต-องครักษ์ จ.นครนายก 

วันศุกร์ ที่ 28 – วันอาทิตย์ ที่ 30 ตุลาคม 2565

 

วันศุกร์ ที่ 28  ตุลาคม 2565

เวลา                                          กิจกรรม

07:30 - 08:30 น. 

    ผู้เข้ารอบลงทะเบียนหน้า บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด

08:30 - 09:00 น.

     เตรียมพร้อมขึ้นรถบัส และรถตู้ที่หน้า บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด

 

     ออกเดินทางไปยังสถานที่เข้าค่ายฯ อาศรมวงศ์สนิท

10:30 น.

     ถึงที่พัก

11:30 – 12:00 น.

     ประชุมร่วมกัน เพื่ออธิบายรายละเอียดของการเข้าค่ายฯ

12:00 – 13:00 น.

     รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 น.

     กล่าวเปิดโดย คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  ในฐานะประธานโครงการฯ

   

13:30 – 14:30 น.

     กิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม

14:30 – 17:00 น.

     ปูพื้นฐานเรื่องหลักการวิจารณ์ และการเขียนบทวิจารณ์

 

      โดยวิทยากร   คุณชมัยภร  แสงกระจ่าง, คุณวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง,

 

     คุณจรูญพร ปรปักษ์ประลัย และ คุณกษิดิศ อนันทนาธร

17:30 - 18:30 น.

     รับประทานอาหารเย็น

18:30 – 20:00 น.

     พักผ่อนตามอัธยาศัย และกิจกรรมสันทนาการ


---------------------------------------------
 

วันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2565

07:00 – 08:00 น.

รับประทานอาหารเช้า

08:30 น.                 

การเขียนบทวิจารณ์ และแบ่งกลุ่มเขียนบทวิจารณ์งาน

10:30 น.                     

พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 น. 

(ต่อ) การเขียนบทวิจารณ์

12:00 น.                     

รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 17:00 น.         

เขียนบทวิจารณ์ (งานเดี่ยว)

17:00 น.       

ส่งบทวิจารณ์

18:00 น. – 19:00 น.     

รับประทานอาหารเย็น

19:00 น. – 20:30 น.    

กิจกรรมสันทนาการ

 

---------------------------------------------

วันอาทิตย์ ที่ 30 ตุลาคม 2565  (มอบทุนรางวัล)

 

07:00 – 08:30 น.         

รับประทานอาหารเช้า

09:00 – 12:00 น.               

วิจารณ์ตัวอย่างผลงานที่จัดอันดับ 1-3  โดยคณะกรรมการ 

12:00 น.   

รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:00 น.    

ประกาศผลการตัดสินมอบประกาศนียบัตรและทุนรางวัล

 

โดย ตัวแทนฝ่ายบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

     

และ คุณอาทร เตชะธาดา  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด

14:30 น.                   

เดินทางกลับกรุงเทพฯ

15:30 น.  

ถึงกรุงเทพฯ 

 

หมายเหตุ  :

1. กำหนดการอาจมีปรับเปลี่ยนเวลาตามความเหมาะสม

2. สำหรับน้อง ๆ ที่มีโรคประจำตัว อย่าลืมนำยามาด้วยนะคะ
 
3. การแต่งกาย ชุดสุภาพ สะดวกแก่การลุกนั่ง ทำกิจกรรม

 

 
ผู้ประสานงานโครงการ
 
ศิริรัตน์  สุ่นสกุล(พี่เต็นท์)   e-mail : sirirat@praphansarn.com มือถือ 099 246 1915
 
 
บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด
222  อาคารบุษราคัม เทอเรส  สาย 2  ถนนพุทธมณฑล สาย 2แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  10170 โทรศัพท์ 02 448 0312,  02 448 0658-9   โทรสาร 02 448 0393