ห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ : เริ่มจากศูนย์ เพื่อชุมชน เพื่อสังคมดี

ห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่

โครงการ ‘ฟื้นบ้าน ย่าน เวียง เชียงใหม่’ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวมีความเข้าใจกับเมือง ทั้งความเป็นมา ความเปลี่ยนแปลง และสภาพปัจจุบันในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง พร้อมทั้งเห็นคุณค่า จนกระทั่งตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของเมืองขนาดใหญ่อันดับสองของประเทศนี้ไว้ด้วยกัน และห้องสมุดนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่เกิดจากความร่วมมือกันของกลุ่มคนเล็กๆ ในเชียงใหม่ที่เชื่อว่าห้องสมุดดีๆ สามารถช่วยสร้างเมืองและสังคมดีๆ ให้เกิดขึ้นได้

ห้องสมุดฟื้นบ้าน ย่าน เวียง เชียงใหม่นี้เริ่มต้นด้วยเงินทุนศูนย์บาท กับแนวคิด A book I like for the city I love เปิดรับบริจาคหนังสือที่ใครก็ได้ ให้หนังสืออะไรก็ได้ที่ชอบมาเป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุด และเมื่อข่าวถูกแพร่กระจายออกไป ในทางสื่อออนไลน์และปากต่อปาก ก็ได้รับการตอบรับที่เป็นเงินทุนบ้าง เฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้ภายในห้องสมุดบ้าง และแน่นอนว่าหนังสือส่วนหนึ่งก็ถูกจัดส่งเข้ามา จนกระทั่งห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่นี้ได้ทำการเปิดบริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ให้ทั้งชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรม Book Club จัดเป็นชมรมนัดพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การอ่าน แสดงความคิดเกี่ยวกับหนังสือ โดยมีแขกรับเชิญคนแรกคือ ‘แสนเมือง’ บรรณาธิการ นิตยสาร Compass เชียงใหม่

ห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 8.30 – 20.00 น. ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ หรือหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และยังคงเปิดรับบริจาคหนังสืออยู่เรื่อยๆ พร้อมกับสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมการอ่านเช่นกัน ใครไปเที่ยวเชียงใหม่แวะไปนั่งเล่น นอนเล่น พักผ่อน อ่านหนังสือเพลินๆ กันได้ค่ะ เพราะพวกเขาเชื่อว่าห้องสมุดดีๆ สามารถช่วยสร้างเมืองและสังคมดีๆ ให้เกิดขึ้นได้

 

ห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่

ห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่

ห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่

ห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่

ห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่

 

สามารถส่งหนังสือที่คุณชอบไปได้ที่ ห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร./แฟกซ์ 0-5321-7793

Read more: http://www.creativemove.com/creative

Writer

Sirirat Soonsakul

นักอยากเขียน ผู้รักการสะสมท้องฟ้าสีวนิลลา และใช้หมูกระทะเยียวยาจิตใจ