หนังสือเล่มแรกของโลก

มนุษย์เริ่มขีดเขียนด้วยการรู้จักใช้ของแข็งกดลงบนดิน ทำให้เกิดลวดลวยตัวอักษรที่เราเรียกกันว่า "อักษรลิ่ม"

07 พฤษภาคม 2558

หนังสือเล่มแรกของโลก

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทำให้เราทราบว่า เมื่อ 5000 ปีก่อนคริสตกาล มนุษย์เริ่มขีดเขียนด้วยการรู้จักใช้ของแข็งกดลงบนดิน ทำให้เกิดลวดลวยตัวอักษรที่เราเรียกกันว่า "อักษรลิ่ม" (Cuneiform) จนกระทั่ง ค.ศ.105 มีชาวจีนชื่อ "ไซลั่น" ได้คิดค้นวิธีทำกระดาษขึ้น กระดาษจึงกลายเป็นวัสดุสำคัญที่ทำให้มนุษยชาติสามารถขีดเขียน และถ่ายทอดเรื่องราวมาจนถึงปัจจุบันนี้

หนังสือเล่มแรกของโลก

 

หลังจากนั้นในปี ค.ศ.868 "วางเซียะ" (Wang chieh) ซึ่งเป็นชาวจีน ได้ทำการพิมพ์เป็นหนังสือเล่มแรกชื่อว่า "วัชรสูตร" (Diamond Sutra) มีลักษณะเป็นม้วน มีความยาว 17.5 ฟุต กว้าง 10.5 นิ้ว ซึ่งยังคงตกทอดมาจนถึงทุกวันนี้

 

หนังสือเล่มแรกของโลก

 

 

ที่มา : http://www.truelife.com/detail/93428

Share: | View : 2,013