นวนิยาย59เล่มชิง ซีไรต์

รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน

05 พฤษภาคม 2558

นวนิยาย59เล่มชิง ซีไรต์

ว่าที่ นักเขียนซีไรต์ คนใหม่กำลังจะมาแล้ว....หลังจากหมดเวลาปิดหีบรับผลงานนวนิยายเพื่อชิง รางวัลซีไรต์ และเมื่อสำรวจดูความถูกต้องเบื้องต้นแล้ว ตอนนี้นี้มีรายชื่อหนังสือทั้งนวนิยายหมด 59 เล่มออกมาแล้ว โดยดังต่อไปนี้

1.หน้ากากเงิน นวพร เรืองสกุล

2.สวนโลก เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์

3.จะจุดไฟเผาใจดวงนี้ ปริญดา วิรานุวัตร

4.สากฎิโก เล่มที่ 1 บุญวรรณี วิริยะชัยวงศ์

5.สากฎิโก เล่มที่ 2 บุญวรรณี วิริยะชัยวงศ์

6.พิพิธภัณฑ์เสียง จิรัฎฐ์ ประเสิรฐทรัพย์

7.ดั่งลมหวน ปิยะพร ศักดิ์เกษม

8.ประเทศเหนือจริง ปองวุฒิ รุจิระชาคร

9.รักในรอยบาป เงาจันทร์

10.กาหลมหรทึก ปราปต์ แพรว

11.นิราศหรรณพ ปราปต์

12.พลิ้วไปในพรายเวลา ผาด พาสิกรณ์

13.จุงกิง เซ็กซ์เพรส อนุสรณ์ ติปยานนท์

14.ร้านหนังสือที่มีแต่นิยายรัก ประชาคม ลุนาชัย

15.ฮัยมาน อรรถสิทธิ์ สมจารี

16.เด็กชายภูผา อัชฌา เพชรรัตน์

17.สาวน้อยบนตึก ชาติณรงค์ วิสุตกุล

18.เมืองยิ้ม ชาคริต โภชะเรือง

19.ปลาทอง วิเชียร ไชยบัง

20.เนรเทศ ภู กระดาษ

21.ไฟรัก ไฟสงคราม บัญชร ชวาลศิลป์

22.หมาหัวคน วิภาส ศรีทอง

23.คราส อติภพ ภัทรเดชไพศาล

24.ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต วีรพร นิติประภา

25.กรอบอารมณ์ของคนบางกอก ผาด พาสิกรณ์

26.ดอนเกลอ วิสิทธิ์ โพ

27.พันธุ์ไร้ราก สุวิชานนท์ รัตนภิมล

28.พายุตะวันตก เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม

29.แสงหาญฟ้า มาลา คำจันทร์

30.โดมิโนแสงดาว แพรพลอย

31.Fate Diary บันทึกพลิกโลก Dr. Pop

32.หัวใจของช้าง อรเกษม รอดสุทธิ

33.โลกสวยที่น้ำใส ชัยกร หาญไฟฟ้า

34.เซนในสวน จักษณ์ จันทร

35.ลี้ภัยในเมืองแปลก ดาวสอง

36.น้ำสูง จัตวาลักษณ์

37.ท่ามกลางไทม์ไลน์ ณ วัฒน์

38.เจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก ชิด ชยากร

39.ฟ้าสีทอง งามพรรณ เวชชาชีวะ

40.สายรุ้งกลางซากผุกร่อน มาโนช พรหมสิงห์

41.อนุสรณ์สถาน วีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์

42.สมานจิตบันเทิง นทธี ศศิวิมล

43ลูกสาวแห่งขุนทะเล ปริทรรศ หุตางกูร

44.เค็ด วีระ สุดสังข์

45.ก่อนเวลาเปลี่ยนผ่าน โมน สวัสดิ์ศรี

46.สนไซเปรส จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์

47.หนึ่งดาวฟ้าเดียว เล่ม 1 วรรณวรรธน์

48.หนึ่งดาวฟ้าเดียว เล่ม 2 วรรณวรรธน์

49.นี่คือสิ่งสำคัญ ภาณุมาศ ทองธนากุล

50.หลงลบลืมสูญ วิภาส ศรีทอง

51.ดังนั้นจึงสิ้นสลาย นิธิ นิธิวีรกุล

52.เพียงลออ ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน

53.เส้นทางทำ ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน

54.สุปินตา ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน

55.เด็กชายจากดาวอังคาร ก่อคเณศ รุ้งสันเทียะ

56.จุติอุทิศ เหมะมูล

57.ลิงเปลือย รัตนชัย มานะบุตร

58.หรือเป็นเราที่สูญหาย จเด็จ กำจรเดช

59.นางเลอโฉม ธัชชัย ธัญญาวัลย

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการการคัดเลือกรางวัลซีไรต์ประจำปี 2558 มีดังนี้ 1.อ.ดร.ชนิกาญจน์ จินาพันธ์ 2. อ.ดร.สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ 3.อ.โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล 4.สกุล บุณยทัต - ประธานคณะกรรมการการคัดเลือก 5.พินิจ นิลรัตน์ 6.นิกร เภรีกุล 7.อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ....ใครรู้จักกรรมการทั้งหมดยกมือขึ้น!

 

ขอบคุณที่มา http://www.komchadluek.net/detail/20150503/205630.html

Share: | View : 1,134