ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์

แหกคุกวิทยาศาสตร์ ล้างตำนาน…ดาร์วิน

24 กรกฎาคม 2555

ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์

หากพูดถึงชื่อ “ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์” คงทำให้ใครหลายคนรู้จักในฐานะ ผู้ดำเนินรายการ “คลื่นความคิด” ทางคลื่นวิทยุ FM 101 News Channel ผู้วิเคราะห์เหตุการณ์บ้านเมือง เรื่องราวทางด้านปรัชญา ศาสนา และประวัติศาสตร์ รวมทั้งนักเขียนที่สร้างสรรค์ผลงานออกมามากมาย เรียกได้ว่างานเขียนของเขามีเกือบทุกแนว ตัวอย่างผลงานเขียนที่ผ่านมา ได้แก่ แผนที่นักเดินทาง ระวังผู้หญิง สงครามล้างโลก สงครามอารมาเกดโดน เป็นต้น วันนี้ เราจะมาทำความรู้จักนักคิด-นักเขียนผู้นี้ กับการมองโลกอีกมุมหนึ่ง ในผลงานเขียนแนววิทยาศาสตร์ชิ้นล่าสุด “แหกคุกวิทยาศาสตร์ ล้างตำนาน...ดาร์วิน”

-แรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือเล่มนี้
“เป็นความต่อเนื่องมาจากการศึกษาเรื่องราวทางศาสนาและประวัติศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆ จากงานเขียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่มีออกมาหลายเล่ม อย่างเช่นเรื่องสงครามอารมาเกดโดน ผมพยายามค้นคว้า ศึกษาเรื่องราวทางศาสนา ที่มีความเกี่ยวพันกับความคิดทางวิทยาศาสตร์ ค้นหารากเหง้าของสิ่งนี้ว่ามันมีที่มาอย่างไร”

-อธิบายทฤษฎีของ “ดาร์วิน”
“เมื่อสองร้อยปีก่อน “ดาร์วิน” ได้ค้นพบว่าโลกมิได้มาจากการสร้างของเทพเจ้า หรือสิ่งลึกลับศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันมาเป็นแสนๆปี แต่มาจากการหลอมรวมของสะเก็ดต่างๆที่ออกมาจากดวงอาทิตย์ หรือการควบแน่นของฝุ่นละอองจนกลายเป็นก้อนแข็งๆ หรือสารเคมีในแอ่งน้ำโบราณ ที่ค่อยๆวิวัฒนาการจากเซลล์เล็กๆ มาเป็นสิ่งมีชีวิต”

-ทำไมต้อง “แหกคุก”ทฤษฎีของดาร์วิน
“เนื่องจากดาร์วินเขาล้างความคิดเดิมๆของผู้คนมาทั้งโลก ดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น ทำให้การคิดของผู้คนเปลี่ยนไป
1.ในแง่การเมือง คนคิดว่าความตายหมายถึงการจบสิ้นของชีวิต บาปกรรมไม่มีจริง มนุษย์จึงเอาเปรียบกันได้
2. ในแง่เศรษฐกิจ คนแข็งแรงย่อมชนะคนที่อ่อนแอกว่า คนต่างก็เอาตัวรอด เอาเปรียบกัน ขูดรีดกำไรกัน เมื่อเด็กๆได้เรียนทฤษฎีดาร์วิน จึงมองว่าศาสนาเป็นเรื่องที่ห่วยแตก สวรรค์-นรกไม่มีจริง”

-ต้องการ “แหกคุก”นักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆบ้างหรือไม่
“ผมไม่ได้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มากมาย เพียงแค่คิดว่าความคิดบางอย่างทางวิทยาศาสตร์ เป็นเหมือนกรงขังทัศนคติของมนุษย์ มนุษย์ไม่มีอะไรผูกมัดกัน มีเกิดแล้วก็ตายเหมือนสัตว์ทั่วไป ไม่มีโลกนี้โลกหน้า ไม่มีเรื่องศีลธรรม พ่อ-แม่ อาจารย์-ลูกศิษย์ ไม่ได้มีอะไรต่อกัน ไม่ต้องมีการตอบแทนบุญคุณ ผมจึงแค่ทลายกรงขังนี้ออกไป เพื่อให้เกิดทัศนคติเรื่องบุญ-บาปขึ้นมาบ้าง”

-สรุปความแตกต่างของทฤษฎีดาร์วินเก่า และ ทฤษฎีดาร์วินใหม่
“1.ทฤษฎีดาร์วินเก่า เกิดจากการโค่นล้มความคิดของพระ ว่าโลกไม่ได้เกิดมากจากการสร้างของพระเจ้าภายใน 6-7 วันตามที่ระบุไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิล ทฤษฎีนี้ถือว่ายังมีจุดอ่อนมากมาย เพราะมาจากเพียงแค่การจินตนาการและสันนิษฐาน ไม่ได้มีข้อเท็จจริงเข้าไปรองรับเลยแม้แต่น้อย ทฤษฎีนี้จึงล่มไป
2.ทฤษฎีดาร์วินใหม่มาจากการนำความคิดของนักวิทยาศาสตร์หลายแขน เช่น ธรณีวิทยา ดาราศาสตร์ บรรพชีวิน เป็นต้น มาสังเคราะห์ และนำไปสนับสนุนทฤษฎีดาร์วินเก่า ทำให้ผู้คนเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเมื่อตายแล้วก็สูญสลาย จบสิ้น ไม่มีเรื่องบาปบุญ นรก สวรรค์
การนำวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆมารวมเข้าไปในทฤษฎีดาร์วินเก่า ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงยึดรากฐานทฤษฎีเก่าของดาร์วินอยู่”

-มีความคิดเห็นอย่างไรกับคำกล่าวของพระพรหมคุณาภรณ์ (ท่านประยุทธ์ ปยุตฺโต) ที่ว่า ในปัจจุบัน ชาวต่างชาติเริ่มไม่เชื่อถือในวิทยาศาสตร์หลายแขนง จึงหันมาให้ความสนใจศึกษา “พุทธศาสนา” กันมากขึ้น
“อย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า ผมไม่เห็นด้วยกับความคิดวิทยาศาสตร์ในบางแขนงมานานแล้ว หากอ่านหนังสือเล่มนี้โดยละเอียด จะเห็นถึงความขัดแย้งมาอย่างชัดเจน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์กระแสหลัก ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ผมคิดว่ามีมานานแล้ว เพียงแต่ว่ายังถูกปกปิดไว้ จึงทำให้ผู้คนในทุกวันนี้เอาเปรียบกัน

จนเวลาล่วงเลยผ่านไป เมื่อโลกแย่ลงเรื่อยๆ มนุษย์เอาเปรียบ ยื้อแย่งแข่งขันกัน บรรดาชาวต่างชาติเริ่มหันมาทบทวนทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หลายแขนง จนเกิดเป็นทฤษฎีใหม่ๆทางการเมือง เศรษฐกิจ สิ่งที่น่าสนใจ คือ ทฤษฎีใหม่ๆเหล่านี้มักโน้มไปทางศาสนามากขึ้นเรื่อยๆ มนุษย์เริ่มเชื่อว่า บุญ-บาปอาจมีจริง มนุษย์อาจตายแล้วไม่สูญ ไม่จบสิ้น ยิ่งโลกปั่นป่วนเท่าไร ความคิดทางศาสนาก็จะกลับมาอีก และสุดท้าย ศาสนาก็จะไปบรรจบกับความคิดเดิมๆของผู้คนที่เคยเชื่อกันมาเป็นแสนๆปี ผมเชื่อว่าอย่างนั้น

-อธิบายขั้นตอนการเขียนเรื่อง “แหกคุกวิทยาศาสตร์ ล้างตำนาน… ดาร์วิน
“เกิดจากการตกผลึกทางความคิด จากการที่เคยเขียนหนังสือเล่มอื่นๆ อย่างเช่น “ศตวรรษที่ 21 อารยธรรมของอนารยชน” ซึ่งเกี่ยวกับสาเหตุของการที่วัฒนธรรมไทย ถูกวัฒนธรรมตะวันตกครอบงำ หรือ “สงครามล้างโลก” หนังสือที่ทำให้เราทราบว่า ทำไมความคิดของชาวตะวันตกทำให้มนุษยชาติเดือดร้อน จนมาถึง “สงครามอารมาเกดโดน” ทำให้เราตระหนักว่า เราจะจัดการกับความคิดในการทำสงครามของชาวตะวันตก ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไร ซึ่งเป็นความคิดที่แฝงมากับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เชื่อมโยงมาสู่ “ทฤษฎีดาร์วิน” ผมก็เพียงเชื่อว่า ถ้าเราล้างทฤษฎีดาร์วินกลับไป จะทำให้ความคิดทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมเปลี่ยนไป ผู้คนไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ต่อไปเด็กนักเรียนก็จะเริ่มตั้งคำถามว่า ทุกวันนี้ครูวิทยาศาสตร์กำลังสอนอะไร”

-แสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการอ่านหนังสือของเยาวชนในปัจจุบัน
“เราจะตั้งความหวังหรือเคี่ยวเข็ญการอ่านหนังสือของพวกเขายากกว่าแต่ก่อน เพราะสื่อสมัยนี้มีมากมายหลายทางเลือก ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต แต่ผมเชื่อว่าเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น ก็จะรักการอ่านมากขึ้นไปตามวัย คงต้องให้เป็นไปตามธรรมชาติ ในอนาคตพวกเขาจะเรียนรู้ว่า สิ่งที่ไม่อยากอ่านในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิต และจะชอบไปเอง ผมเชื่อว่าทุกคนมีธาตุ “พุทธะ” คือ สุดท้ายต้องมีความอยากเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน สำหรับผม ถือว่าการนำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน เป็นการทำหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้ว”

นับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าผลงานอื่นๆที่ผ่านมาของคุณชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ หนอนหนังสือท่านใดที่อยากสัมผัสอีกหนึ่งมุมมองความคิดของเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ ใน “แหกคุกวิทยาศาสตร์ ล้างตำนาน… ดาร์วิน” ที่คุณชัชรินทร์ ได้นำเสนอ โดยอาศัยทั้งการศึกษา รวบรวมข้อมูลจำนวนมากมายจากหนังสือที่ให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และทัศนคติการมองโลกในอีกมุมหนึ่ง สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้….

 

Share: | View : 996