Longlist รางวัลซีไรต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ : จำนวน 19 เรื่อง

Longlist รางวัลซีไรต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

ประกาศแล้ว! รายชื่อนวนิยายเข้ารอบแรก #Longlist รางวัลซีไรต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ส่งเข้าประกวดจำนวน ๖๐ เรื่อง
ผลปรากฎว่า มีนวนิยาย 'เข้ารอบแรก' จำนวน ๑๙ เรื่อง ๑๙ เล่ม เรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้...

 

๑. 24-7/1 ของ ภู กระดาษ 
๒. เกิดในฤดูหนาวที่แดดส่องถึง ของ นทธี ศศิวิมล 
๓. จวบจนสิ้นแสงแดงดาว ของ กิตติศักดิ์ คงคา
๔. ดำดิ่งสู่เบื้องบน ของ วัฒน์ ยวงแก้ว 
๕. เดฟั่น ของ ศิริวร แก้วกาญจน์
๖ ไต้ก๋ง ของ ประชาคม ลุนาชัย
๗. ทะเลสาบน้ำตา ของ วีรพร นิติประภา
๘. แปดปีหลังจากนั้น ของ ฆนาธร  ขาวสนิท
๙. ภูเขาน้ำตา  ของ อนุสรณ์ มาราสา
๑๐. มันทากินีซิตี้ ของ ธาร ยุทธชัยบดินทร์
๑๑. เมืองในหมอก ของ อนุสรณ์ ติปยานนท์
๑๒. รถไฟเที่ยวสุดท้ายจากพญาตองซู ของ สุมาตร ภูลายยาว 
๑๓. รอยสนธยา ของ ทรงศีล ทิวสมบุญ
๑๔. วรรณกรรมที่แท้จริงน่ะ ต้องใช้คอมพิวเตอร์เขียนเท่านั้นไม่รู้เหรอ ของ ร เรือในมหาสมุท
๑๕. วายัง อมฤต ของ อนุสรณ์ ติปยานนท์
๑๖. สุสานสยาม ของ ปราปต์
๑๗. เสียงพายุเหมันตฤดูฯ ของ สุขพงศ์ คหวงศ์อนันต์
๑๘. อาณาเขต ของ นิธิ นิธิวีรกุล
๑๙. ‘ไอโกะ’ แปลว่าความรัก ของ ‘ไอโกะ’ 

 

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 คณะกรรมการรอบคัดเลือกรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๔

Writer

Sirirat Soonsakul

นักอยากเขียน ผู้รักการสะสมท้องฟ้าสีวนิลลา และใช้หมูกระทะเยียวยาจิตใจ