5 หนังสือ พัฒนาตัวเองในยุคที่ต้องปรับตัว

ปี 2021

13 สิงหาคม 2564

5 หนังสือ พัฒนาตัวเองในยุคที่ต้องปรับตัว

          ในยุคที่เราต้องมีการปรับตัว พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะวัยไหนก็ตาม เราจึงได้รวบรวมหนังสือ ที่จะพัฒนาตนเองในหลายๆ ด้านทั้งอารมณ์ความรู้สึก แนวทางการดำเนินชีวิต มาแนะนำกันแบบหอมปากหอมคอ จำนวน 5 เล่ม มีเล่มไหนบ้าง ตามไปดูพร้อม ๆ กันค่ะ

 

 

Thirteen Things Mentally Strong People Don’t Do เขียนโดย Amy Morin
 

      ปัญหาสุขภาพจิตอย่างหนึ่งในสังคมทุกวันนี้ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ คือ "โรคซึมเศร้า" บางคนที่ภายนอกดูเหมือนจะมีหน้าที่การงานมั่นคง มีชีวิตคู่ราบรื่น หรือมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ ลึก ๆ แล้วอาจจะเจอกับปัญหาในด้านใดด้านหนึ่งของชีวิตอยู่ อาทิ การพยายามเอาใจใส่ผู้อื่นมากเกินไปจนตัวเองต้องเป็นทุกข์ การกลัวความผิดพลาดจนไม่กล้าลงมือทำ การคาดหวังผลลัพธ์ในทันที หรือการติดอยู่กับความทรงจำแย่ ๆ ในอดีตจนไม่มีความสุขกับชีวิตปัจจุบัน ทุกอย่างเหล่านี้ล้วนนำไปสู่ความไม่พึงพอใจในชีวิตทั้งสิ้น แต่ปัญหาทุกอย่างย่อมมีทางออก
 

หนังสือ "13 สิ่งที่คนเข้มแข็งเขาไม่ทำกัน" เล่มนี้ ได้รวมหลัก 13 ข้อที่จะฉุดเราขึ้นเเมื่อพบอุปสรรคทางอารมณ์และจิตใจ จากบทความที่คนพูดถึงกันปากต่อปากในนิตยสาร Fosbes ผลงานของ "เอมี โมริน" ซึ่งเป็นนักจิตบำบัดจะอธิบายให้เห็นถึงต้นเหตุของปัญหา โดยใช้หลักจิตวิทยาและการแก้ไขให้ถูกจุด การจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยความเข้มแข็งทางจิตใจที่คุณก็สามารถทำได้โดยเปลี่ยนมุมมองความคิด ปรับพฤติกรรม และลงมือทำโดยไม่ลังเล แล้วคุณจะพบกับชีวิตที่่เป็นตัวคุณเองที่สุด เรียกพลังของตัวเองกลับคืนมา ยอมรับความเปลี่ยนแปลง เผชิญหน้ากับความกลัว และฝึกสมอง เพื่อต้อนรับความสุขและความสำเร็จในชีวิต!

 

 

Less Doing, More Living เขียนโดย Ari Meisel

       หนังสือแนะนำขั้นตอนในการทำสิ่งต่างๆ ที่จะช่วยให้เราสามารถประหยัดเวลา และทำสิ่งนั้นได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 


 

How Will You Measure Your Life? เขียนโดย Clayton M. Christensen, James Allworth and Karen Dillon

       นี่คือหนังสือที่ผู้กระหายความสำเร็จต้องอ่านอย่างเคร่งครัด มิใช่เพื่อตอบว่า ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จเหมือนหนังสือทั่วไป หากหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามใหญ่กว่าว่า เราควรประสบความสำเร็จอย่างไร โดยไม่ทิ้งสิ่งมีค่าไว้เบื้องหลัง ทั้งศรัทธา คุณค่า ครอบครัว บุตรธิดา ซึ่งคนส่วนใหญ่ มักยอมจ่ายราคาเพื่อแลกมาซึ่งความสำเร็จในระยะสั้น อันมักนำมาซึ่งหายนะในระยะยาว

 

 

Finding Your Element เขียนโดย Ken Robinson

      หนังสือ "ออกแบบเส้นทางชีวิตด้วยวิธีคิด 15 ขั้น" เล่มนี้ แปลจากเรื่อง Finding Your Element ซึ่งได้ถอดแนวคิดจากหนังสือเล่มแรกเป็น 15 แบบฝึกหัดพร้อมตัวอย่างและคำอธิบาย เปรียบเสมือนบันไดความคิดที่ชวนให้เราค่อย ๆ ก้าวตามไปเพื่อหาคำตอบว่า เราจะค้นหาธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเองได้ด้วยวิธีไหนและอย่างไร เพื่อสร้างแผนผังความคิดที่เป็นรูปธรรมในการสำรวจเส้นทางและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ของชีวิต

    เพราะชีวิตไม่ได้เป็นเส้นตรง มันไม่หยุดนิ่งและปรับเปลี่ยนได้ตลอด ชีวิตของเราไม่ได้มีเส้นทางเดินเพียงแค่สายเดียว เราทุกคนต่างมีทางเลือกเสมอ อยู่ที่ว่าเราจะกล้าสลัดความกลัว แล้วออกผจญภัยครั้งใหม่เพื่อตามหาตัวตนที่แท้และความฝันของเราหรือเปล่าเท่านั้น ถึงเวลาออกไปตามหาเส้นทางชีวิตเพื่อเติมเต็มฝันแล้วล่ะ...

 

 

Emotional Intelligence เขียนโดย Daniel Goleman

      Daniel Goleman นักจิตวิทยา ที่ Harvard ได้เสนอแนวคิดของเขาในหนังสือ Emotional Intelligence ว่าแทน ที่เราจะประเมินคน หรือให้ความสำคัญกับสติปัญญาของคน เช่น การเน้น ที่ความเก่งในเชิงของสติปัญญา ในเรื่องของการเรียน หรือ ที่วัดออกมาโดยใช้แบบวัด ไอคิว (I.Q. : Intelligence Quotient) เราน่าจะประเมินหรือให้ความสำคัญกับคนในแง่ของความสามารถในการเข้าได้ หรือการอยู่ร่วมกับ คนอื่นโดยไม่เกิดปัญหา ซึ่งความสามารถเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้หากบุคคลนั้น มีความฉลาด หรือ ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ของตนให้แสดงออกมาอย่างเหมาะสม หรือไม่แสดงในสถานการณ์ ที่ไม่ควร และหากสถานการณ์ ที่ควรแสดงอารมณ์ หรือความต้องการของตน บุคคลนั้น ก็ควรจะแสดงออกมาได้พอดี ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป

      ความสามารถในการบริหารอารมณ์นั้น Goleman เรียกว่าเป็น อีคิว คนไหน ที่จัดการ และควบคุมอารมณ์ของตนได้ดี นาย Goleman ก็บอกว่า มีอีคิวสูง คนไหนทำไม่ได้ อารมณ์เสีย หลุดบ่อยเขาก็ถือว่าอีคิวต่ำ

 

 

Share: | View : 624