ห้องสมุดเกาหลีใต้ แรงบันดาลใจจากสมองมนุษย์

Songdo Library

15 มิถุนายน 2564

ห้องสมุดเกาหลีใต้ แรงบันดาลใจจากสมองมนุษย์

     มีห้องสมุดหลายที่บนโลก ที่ถูกออกแบบอย่างสวยงาม หรือมี นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่มีเพียงไม่กี่แห่งที่ผ่านกระบวนการออกแบบอย่างลึกซึ้ง เช่น ที่ห้องสมุดแห่งนี้ ห้องสมุด Songdo ประเทศเกาหลีใต้ ถูกออกแบบมาในคอนเซ็ปต์ Artificial Brain หรือสมองประดิษฐ์ โดยนำจำลองจากกลไก การทำงานในสมองของมนุษย์เรา ที่มีลักษณะเชื่อมต่อกันคล้ายเขาวงกต มีความซับซ้อน โดยการออกแบทางเชื่อมและบันได เพื่อความต่างระดับ โดยต้นไม้ที่เขานำมาตกแต่งเปรียบเสมือนเส้นประสาทเชื่อมโยงส่วนต่างในสมองของเรา

     ซึ่งที่นี่เปรียบเสมือนแหล่งอาหารของสมอง เป็นศูนย์การเรียนรู้ หรือแม้แต่การสร้างสังคม เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน โดยมีหนังสือทำให้สมองเราเติบโต แข็งแรง ตั้งแต่รากไปจนถึงการแผ่ขยายกิ่งก้านใบ   

 

 Bollingen

 

 

 

 

 

 

Share: | View : 453