งานแถลงข่าวและประกาศรางวัล รางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง ปี 2562

Mekong River Literature Award : MERLA

28 พฤษภาคม 2562

งานแถลงข่าวและประกาศรางวัล รางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง ปี 2562

     งานแถลงข่าวและประกาศรางวัล “รางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง” หรือ แม่น้ำโขงอวอร์ด (Mekong River Literature Award : MERLA) 2019  ซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติ จัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ในวันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

     รางวัลวรรณกรรมนานาชาติลุ่มน้ำโขง หรือ แม่น้ำโขงอวอร์ด (Mekong River Literature Award : MERLA) เป็นรางวัลระดับนานาชาติสำหรับคนวรรณกรรมในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง จัดขึ้นโดยกองทุนวรรณกรรมลุ่มน้ำโขง เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยมีประเทศต่างๆเข้าร่วมคือ เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ จีน (ยูนนาน) และไทย

     ปัจจุบันรางวัลนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและมิตรภาพทางวรรณกรรมในภูมิภาค ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ และการหารือระหว่างวัฒนธรรมต่างๆ ของสมาคมนักเขียนทุกประเทศในลุ่มน้ำโขง

 

     นางกนกวลี กันไทยราษฎร์ พจนปกรณ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย อ่านคำประกาศ โดยคณะกรรมการตัดสินรางวัล ได้พิจารณาตัดสิน จากผลงานสร้างสรรค์ และทรงคุณค่าทางศิลปะ ให้เกียรติมนุษยชาติ ให้ความสำคัญกับประเทศและประชาชาชนของประเทศสมาชิก เป็นผลงานที่มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้าใจ ความศรัทธา เชื่อมโยงวัฒนธรรมชุมชนกับโลก ไม่ขัดแย้งกับกระแสการสร้างสันติสุข ความร่วมมือ มิตรภาพ และการพัฒนาไปพร้อมกัน

     ทางคณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง ปี 2562 มีมติให้นักเขียนจำนวน 2 ท่าน ได้รับรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง ปี 2562

  • รางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง ประเภทร้อยแก้ว ได้แก่ นายอนุสรณ์ ติปยานนท์
  • รางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง ประเภทร้อยกรอง ได้แก่ นายอังคาร จันทาทิพย์

 

ทางสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง 2 ท่านด้วยนะคะ

 

 

Share: | View : 1,594