เหตุใดร้านหนังสืออิสระในอเมริกาถึงอยู่ได้ : ในยุคออนไลน์ที่กำลังเติบโต

เหตุใดร้านหนังสืออิสระในอเมริกาถึงอยู่ได้

             อาจารย์จาก Harvard Business School ท่านหนึ่ง สนใจทำวิจัยเรื่อง “ร้านหนังสืออิสระ”  ในอเมริกา ในระหว่างปี 2009 – 2015 ร้านหนังสืออิสระ เพิ่มขึ้นจาก 1,651 ร้าน เป็น 2,227 ร้าน

             ข้อสงสัยหลักของอาจารย์ท่านนี้ก็คือ ขณะที่ธุรกิจอื่นๆ เริ่มเงียบเหงาเพราะโลกแห่งการซื้อของออนไลน์กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ  บวกกลับร้านออนไลน์ของ Amazon มาเปิดหน้าร้านและขยายหลายสาขา แต่เหตุใดร้านหนังสืออิสระในอเมริกาไม่เพียงแค่อยู่รอดได้แต่บางร้านยังเติบโตขึ้นอีกด้วย

             อาจารย์ท่านนี้ไปเฝ้าสังเกตการณ์ ร้านหนังสือใน 13 รัฐ  สัมภาษณ์เจ้าของร้านหนังสือ สำนักพิมพ์ นักเขียน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ร้านจัดขึ้น เข้าร่วมการประชุมของธุรกิจหนังสือ  วิเคราะห์บทความในสื่อสิ่งพิมพ์  งานวิจัยต่างๆ

              จุดเด่นของร้านหนังสืออิสระในต่างประเทศคือ ร้านหนังสือมักตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน แต่ละร้านที่ความแตกต่างกัน มีตัวตนของตนเอง เจ้าของร้านหนังสือรักและอุทิศชีวิตตนเองให้กับหนังสือ  สิ่งที่เจ้าของร้านทำก็คือชักชวนให้ลูกค้าสนับสนุนธุรกิจภายในชุมชนตัวเอง สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น สิ่งที่สัมผัสได้คือเขามีความกระตือรือร้นในการทำสิ่งที่เขารักอย่างมาก

              การที่ร้านมีแนวทางของตัวเองในการเลือกหนังสือเข้าร้าน หรือเลือกว่าจะโปรโมทงานชิ้นไหนหรือ หรือผลงานของนักเขียนคนใดเป็นพิเศษ แทนที่จะขายแต่หนังสือขายดี เหมือนๆ กัน แต่ร้านหนังสือจะช่วยสร้างประสบการณ์ที่พิเศษให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้าได้ค้นพบหนังสือเล่มใหม่ๆ ผลงานของนักเขียนบางคนที่ยังไม่ได้รับความนิยม ก็อาจจะเริ่มมีคนอ่านมากขึ้น

               ร้านหนังสือทำตัวเองให้เป็นศูนย์กลางทางปัญญา โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ งานเสวนา เพื่อให้คนที่มีความสนใจเหมือนๆกัน มาพบปะพูดคุยกัน

               นอกเหนือไปจากสิ่งที่ตัวร้านหนังสือแต่ละร้านทำกันเอง ร่วมกันก่อตั้งองค์กร American Booksellers Association เพื่อส่งเสริมร้านหนังสืออิสระ มีหน้าที่ประสานงานร้านต่างๆ เหล่านี้ สร้างอัตลักษณ์ให้กับความเป็น ร้านหนังสืออิสระ และเป็นตัวกลางในการแชร์กระบวนการที่ดีที่สุด ให้แต่ละร้าน เนื่องจากร้านหนังสืออิสระไม่ได้แข่งขันกันเอง จึงมีความร่วมมือ แบ่งปันวิธีการทำงานกันเป็นอย่างดี

               ร้านหนังสืออิสระตระหนักว่า อะไรคือสิ่งที่เราต้องยึดไว้และอะไรคือสิ่งที่เราต้องปล่อยทิ้งไป การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคนั้นขึ้นอยู่กับค่านิยมของแต่ละคน

               อาจารย์ท่านนี้ได้ข้อสรุปว่า เหล่านี้เป็นปัจจัยหลักในการเติบโตของร้านหนังสืออิสระ ท้ายที่สุดก็คือหัวใจของการสร้าง "คุณค่า" หรือ "มูลค่า" ซึ่งร้านค้าในโลกออนไลน์คงสู้ไม่ได้แน่นอน

 

Writer

Sirirat Soonsakul

นักอยากเขียน ผู้รักการสะสมท้องฟ้าสีวนิลลา และใช้หมูกระทะเยียวยาจิตใจ