ธ.กรุงเทพ-ประพันธ์สาส์น ร่วมมือจัดโครงการ มอบหนังสือ

ชุด ท่องโลกจินตนาการกับ IDBY (BE WHAT YOU LOVE)

19 มกราคม 2561

ธ.กรุงเทพ-ประพันธ์สาส์น ร่วมมือจัดโครงการ มอบหนังสือ

 

ธ.กรุงเทพ-ประพันธ์สาส์น ร่วมมือจัดโครงการ มอบหนังสือ

 

                ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด จัดโครงการมอบหนังสือชุด “ท่องโลกจินตนาการกับ IDBY  (BE WHAT YOU LOVE)”  ผนวกหนังสืออ่านเสริมนอกเวลาเรียน ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา 437 แห่ง และหอสมุดเมือง (Bangkok City Library) ของกรุงเทพมหานคร มูลค่ารวม 7 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยก้าวทันโลกยุค 4.0 โดยงานจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561  เวลา 08.45 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 30 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ได้รับเกียรติจาก นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้ และนำส่งต่อให้กับ นางฐานิตา แพร่วานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และนายโสภณ สุดเอียด ผู้แทนสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการส่งมอบให้กับห้องสมุดโรงเรียนและหอสมุดเมือง (Bangkok City Library) ของกรุงเทพมหานคร

                ในโอกาสนี้มีการจัดแสดงบนเวทีโดยผ่านการ ร้อง เล่น เต้นรำ จากแดนนี่ดรีมส์ ตัวแทนเหล่าอิ๊ดจากดินแดน IDBY จากหนังสือชุด "ท่องโลกจินตนาการกับ IDBY” ที่จะมอบให้กับโรงเรียนในครั้งนี้ ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อถ่ายทอดและส่งต่อแนวคิดการส่งเสริมให้กล้าที่จะเป็นในสิ่งที่ตนเองรัก (BE  WHAT YOU LOVE) ให้บุคลากรทางการศึกษาได้เห็นถึงคุณประโยชน์และความสำคัญของนิทานและนำหนังสือนิทานกลับไปประยุกต์ใช้งานกับการเรียนการสอนกิจกรรม สำหรับเด็กและเยาวชนภายในโรงเรียนหรือในชุมชนต่อไป

                ภายในงานยังมีการจัดฐานกิจกรรมมีทั้งหมด 3 ฐาน  ซึ่งเมื่อคุณครูและบรรณารักษ์ร่วมกิจกรรมแล้ว สามารถต่อยอดกิจกรรมจากนิทานที่ใช้อ่านให้เด็กฟังด้วยตนเองได้ โดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ในโรงเรียนหรือในชีวิตประจำวัน

 

ฐานกิจกรรมที่ 1. ฐานลูกเต๋าสั่งได้

จุดประสงค์  >> การมุ่งเน้นให้เด็กรู้จักคำศัพท์ ตระหนักรู้ตัวหนังสือ รวมไปถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้รับความสนุกสนานจากการฟังวรรณกรรมหรือนิทาน ตัวกิจกรรมเน้นให้เด็กได้ฟัง พูด สังเกต คิด และปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ของหลักของกิจกรรมเสริมประสบการณ์

 

ธ.กรุงเทพ-ประพันธ์สาส์นร่วมมือจัดโครงการ มอบหนังสือ

 

ฐานกิจกรรมที่ 2. ฐานร้อง เล่น เต้นตามนิทาน

จุดประสงค์  >> ใช้นิทานหรือเพลงประกอบนิทานเป็นสื่อในการมุ่งเน้นให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ ซึ่งจังหวะและดนตรีที่ใช้ประกอบได้แก่ เสียงปรบมือ เสียงเพลง เสียงเคาะไม้ เคาะเหล็ก ผ้า หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีอยู่ในโรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ของหลักของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

 

ธ.กรุงเทพ-ประพันธ์สาส์น ร่วมมือจัดโครงการ มอบหนังสือ

 

ฐานกิจกรรมที่ 3. อยู่ที่ไหนในดินแดนอิ๊ดบี้

จุดประสงค์  >> ใช้นิทานเป็นสื่อในการมุ่งเน้นให้เด็กได้ฟัง พูด สังเกต คิด และปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ของหลักของกิจกรรมเสริมประสบการณ์

 

ธ.กรุงเทพ-ประพันธ์สาส์น ร่วมมือจัดโครงการ มอบหนังสือ

 

                ในส่วนของการแสดงบนเวที และกิจกรรมต่อยอดการสอนทั้ง 3 ฐาน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการมอบหนังสือชุด “ท่องโลกจินตนาการกับ IDBY (BE  WHAT YOU LOVE)”  ผนวกหนังสืออ่านเสริมนอกเวลาเรียน สร้างสรรค์โดยทีมงานมืออาชีพ ผู้สร้างกิจกรรม “กุ๋งกิ๋ง” ที่พ่อแม่ผู้ปกครองคุ้นเคยกันดี โดยกิจกรรมเหล่านี้เป็นเครื่องมือส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ทำในสิ่งที่ตนเองรัก ช่วยค้นพบตัวตนของตนเองว่า มีความชอบแบบไหน และต่อยอดกลายเป็น “ความฝัน” ที่เขามีหน้าที่จะต้องก้าวไปข้างหน้า เพื่อทำฝันให้เป็นจริงต่อไป

                ทางเจ้าภาพได้ใช้งบประมาณกว่า 7 ล้านบาท ในการจัดทำหนังสือนิทานชุด 2 ภาษา ที่เหมาะแก่เด็กปฐมวัย ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดโครงการต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 9 แล้ว นอกจากจะมีพิธีมอบหนังสือแล้วนั้น ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน อาทิ นิทรรศการหนังสือนิทาน และอบรมวิธีการบูรณาการถ่ายทอดแนวคิดการเล่านิทานแบบ “BE WHAT YOU LOVE” ให้แก่ ครู บรรณารักษ์ และบุคลากรด้านการศึกษาทุกท่านได้นำไปต่อยอดการเรียนรู้ในห้องเรียนและในห้องสมุด

                การจับมือกันระหว่างธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น และกรุงเทพมหานคร เป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งเพื่อช่วยสืบสานการเป็นมหานครแห่งการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพผ่านการบูรณาการแนวคิด “BE WHAT YOU LOVE” กับการเรียนการสอน นำไปสู่การค้นพบตัวตนและสิ่งที่ชอบ เป็นเยาวชนที่เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา มีคุณธรรม และมีความสุขกับการได้ทำในสิ่งที่ตนเองรัก

Share: | View : 1,166