คาถากันเสียสาวด้วยหนังสือเด็กหญิงของเรา : สกู๊ปรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง แนะนำหนังสือดี แนะคาถากันเสียสาว ด้วยหนังสือ เด็กหญิงของเรา หนังสือรองชนะเลิศรางวัลชมนาด สาขา Non-Fiction

คาถากันเสียสาวด้วยหนังสือเด็กหญิงของเรา

สกู๊ปรายการ "ผู้หญิงถึงผู้หญิง" แนะนำหนังสือดี แนะคาถากันเสียสาว ด้วยหนังสือ "เด็กหญิงของเรา" หนังสือรองชนะเลิศรางวัลชมนาด สาขา Non-Fiction

คาถากันเสียสาวด้วยหนังสือเด็กหญิงของเรา

Writer

Sirirat Soonsakul

นักอยากเขียน ผู้รักการสะสมท้องฟ้าสีวนิลลา และใช้หมูกระทะเยียวยาจิตใจ