Henry David Thoreau

Henry David Thoreau

ประวัติส่วนตัว :

     12 กรกฎาคม พ.ศ. 2360 วันเกิด เฮนรี เดวิด ธอโร (Henry David Thoreau) นักคิด นักเขียนเสรีนิยมก้าวหน้าและนักธรรมชาตินิยมชาวอเมริกัน

     เกิดที่เมืองคองคอร์ด มลรัฐแมสซาชุเซตส์ สหรัฐอเมริกา ซึ่งสมัยนั้นยังมีทุ่งหญ้าเขียวและป่าละเมาะอยู่มาก เขามักใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือและเดินเล่นท่องเที่ยวไปตามท้องทุ่งและป่าเขาอยู่เสมอ หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ธอโรได้กลับเมืองคองคอร์ดที่เขารัก เป็นครูโรงเรียนรัฐบาลอยู่ช่วงหนึ่ง แต่ลาออกเพราะไม่เห็นด้วยกับการลงโทษนักเรียนด้วยการเฆี่ยนตี
 

การศึกษา :

เรียนจบมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด

รางวัลที่ได้รับ :

ผลงาน :

       หลังจากลาออกจากการเป็นครู เขาไปช่วยพ่อทำธุรกิจผลิตดินสอ เป็นนักสำรวจรังวัด และทำงานอีกสารพัดอย่าง หลังจากได้เดินทางท่องแม่น้ำคองคอร์ดและเมอร์ริแมคในปี 2382 เขาก็เริ่มสนใจเรื่องธรรมชาติอย่างจริงจัง ธอโรไปพำนักอยู่กับ อีเมอร์สัน (Ralph Waldo Emerson) กวีและนักปรัชญาสำนัก อุตรวิสัย (Transcendentalism) ในช่วงปี 2384-2386 เขาใช้เวลาในช่วงนี้สนทนาแลกเปลี่ยนกับกลุ่มนักคิดอุตรวิสัย ซึ่งเชื่อว่ามนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ และมองว่า อัชฌัตติกญาณ (Intuition) สำคัญกว่าความรู้จากประสาทสัมผัสและเหตุผล จากนั้นได้เดินทางไปนิวยอร์กร่วมขบวนการเลิกทาส และเขียนบทความวิพากษ์วิจารณ์ระบบทาส และลัทธิคลั่งเทคโนโลยีของชาวอเมริกันในสมัยนั้น ธอโรตัดสินใจปฏิเสธไม่ยอมจ่ายภาษี เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาล เรื่องทาสและการทำสงครามกับแม็กซิโกเพื่อขยายดินแดน ธอโรเห็นว่าพลเมืองมีสิทธิที่จะดื้อแพ่งต่อกฎหมาย โดยการไม่จ่ายภาษีสนับสนุนให้รัฐบาลทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม ซึ่งต่อมาเขาได้เขียนบทความเรื่อง "Civil Disobedience"(การดื้อแพ่งของพลเมือง) ตีพิมพ์ในปี 2392 ตอนอายุ 28 ปี ในต้นฤดูใบไม้ผลิปี 2388 ธอโรไปปลูกกระท่อมบนที่ดินของอีเมอร์สันที่บึงวอลเดน (Walden Pond) ใกล้เมืองคองคอร์ด เพื่อทดลองใช้ชีวิตเรียบง่าย สันโดษ พึ่งพาตนเอง และไม่ติดต่อกับโลกภายนอก ในช่วงเวลา 2 ปีนี้เขาได้ครุ่นคิดใคร่ครวญและเขียนงานชิ้นคลาสสิคคือ "วอลเดน” (“Walden" หรือ "Life in the Woods") ตีพิมพ์ในปี 2397 ธอโรออกจากบึงวอลเดนในเดือนกันยายนปี 2390 เดินทางท่องเที่ยวตามป่าเขาต่าง ๆ ทำงานเขียน และแสดงปาฐกถาตามที่ต่าง ๆ ปลายปี 2402 เขาเริ่มป่วยเป็นไข้หวัดตามมาด้วยวัณโรค และเสียชีวิตในวันที่ 6 พฤษภาคม 2405 ขณะอายุ 45 ปี

 
นักคิด นักเขียนเสรีนิยมก้าวหน้าและนักธรรมชาตินิยมชาวอเมริกัน


      ธอโรมีทัศนะเรื่องการทำงานต่างจากอเมริกันชนทั่วไปในสมัยนั้น ที่เน้นการทำงานหนักเพื่อสร้างความมั่งคั่ง เขาเลือกทำงานเพียงเพื่อการยังชีพตามที่จำเป็นเท่านั้น ใช้ชีวิตเรียบง่าย เพื่อจะมีเวลาทำสิ่งที่สำคัญกว่า คือการเดินทางท่องเที่ยว ชื่นชมความงามของธรรมชาติ “วอลเดน” ของธอโรไม่ใช่เพียงแค่บันทึกการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติเท่านั้น หากยังเป็นการใคร่ครวญถึงชีวิต ชุมชน ธรรมชาติวิทยา ปรัชญาตะวันออก แนวคิดเสรีนิยม การพึ่งตนเอง และการใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติ ความคิดและผลงานของธอโรมีอิทธิพลและเป็นแรงบันดาลใจต่อนักคิดคนสำคัญ ๆ อย่าง ลีโอ ตอลสตอย (Leo Tolstoy), มหาตมะ คานธี (Mahatma Gandhi), มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ (Martin Luther King, Jr) และนักต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองทั่วโลก
 
Share: | View : 1,872