รวมเรื่องสั้น 77 เล่มที่ส่งซีไรต์ปี 2014 อ่านและเชียร์เล่มไหนกันบ้าง?

77 เล่มที่ส่งซีไรต์ปี 2014

16 พฤษภาคม 2557

รวมเรื่องสั้น 77 เล่มที่ส่งซีไรต์ปี 2014 อ่านและเชียร์เล่มไหนกันบ้าง?

77 เล่มที่ส่งซีไรต์ปี 2014

 

1. อรุณสวัสดิ์สนธยา —นทธี ศศิวิมล
2. มหรสพยังไม่ลาโรง —นทธี ศศิวิมล
3. วัฏจักรไร้สำนึก —ปองวุฒิ รุจิระชาคร
4. เงาแรกและแสงสุดท้าย —ปองวุฒิ รุจิระชาคร
5. ลายกริช —ธารา ศรีอนุรักษ์
6. ผู้อยู่เหนืออาบัติ —ธารา ศรีอนุรักษ์
7. ภาษาสากล —สุพัฒน์ คำย้าว
8. ภาษากลางหมดฟ้า —สุพัฒน์ คำย้าว
9. กรุณาอย่าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟัง —สุปรีดี จันทะดี
10. ช่องว่างระหว่างเรื่องราวของเขา —สุปรีดี จันทะดี
11. โปรดอยู่ในความดัดจริต —พึงเนตร อติแพทย์
12. ก่อนความหมายจะหายลับ —จิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร
13. ชายผู้มีเทวดาประจำตัว —ชาคริต โภชะเรือง
14. กล้องเก่า —ธาร ยุทธชัยบดินทร์
15. ท่ามกลางความขัดแย้ง —เชาว์ศิลป์ จินดาละออง
16. การเมือง ความรัก และศรัทธา —อัชฌา เพชรรัตน์
17. ฝนเอยทำไมจึงตก —วิรชา ดาวฉาย
18. แผ่นดินเดียวกัน —ทรงวุฒิ อินเรือง
19. ความตายในร้านหมอฟัน —ธัชชัย ธัญญาวัลย
20. เสียงสะท้อนจากฝ่าเท้า —มูนตรี ฤาชา
21. เรื่อง*ผม*เล่า —จำลอง ฝั่งชลจิตร...
22. คืนที่ทนทุกข์กับเช้าที่มาถึง —ปานศักดิ์ นาแสวง
23. ความรักของนีกะป้อม —สุเทพพงษ์ ยลปราโมทย์สกุล
24. นักเดินเรือสู่ทุ่งหญ้า —รุ่งฤทธิ์ เพ็ชรรัตน์
25. ความรักและแสงสีขาว —กตัญญู สว่างศรี
26. สมมุติว่าเป็นเรื่องจริง —จักษณ์ จันทร
27. อนาคด —อดิศร ไพรวัฒนานุพันธ์
28. โลกเล่าละคร —พิเชษฐ์ศักดิ์ โพธิ์พยัคฆ์
29. ความทรงจำบางอย่างช่างรางเลือน —รัชศักดิ์ จิรวัฒน์
30. โลกคู่ขนานหลังประตูบานนั้น —โมน สวัสดิ์ศรี
31. เราต่างเป็นคนแปลกหน้าของกันและกัน —วันเสาร์ เชิงศรี
32. หญิงเสา และเรื่องราวอื่น —กล้า สมุทวณิช
33. ออกไปข้างใน —นฆ ปักษนาวิน
34. จรวดกระดาษกลางสายฝน —เสฏฐวุฒิ อุดาการ
35. วิปลาสสามัญ —อุเทน พรมแดง
36. อาจเป็นเพราะเหตุนั้น —นิธิ นิธิวีรกุล
37. ยูโทเปียชำรุด —วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา
38. ฟาตีมะห์ หญิงสาวผู้มองเห็นลม —ทัศนาวดี
39. หน้าต่าง —ภพ เบญญาภา
40. ละครที่ไม่จำกัดเวทีแสดง —ประชาคม ลุนาชัย
41. สสารไม่มีวันสูญหาย —ศรีนิติ สุวรรณศักดิ์
42. เพลงที่เธอให้แปลยังไม่เสร็จ —ภู่มณี ศิริพรไพบูลย์
43. รำเพยพิลาป —วุฐิศานติ์ จันทร์วิบูล
44. เสือกินคน —สาคร พูลสุข...
45. นัยในนัยน์ —เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
46. สามานย์ สามัญ —อุทิศ เหมะมูล
47. มะละกาไม่มีทะเล —จเด็จ กำจรเดช
48. คนรักของนักเขียน —บินหลา สันกาลาคีรี
49. กล้วยน้ำว้า —วินิทร เขียนนุกูล
50. ปรากฎการณ์เกิดใหม่ในดินแดนสาบสูญ —สุวิชานนท์ รัตนภิมล
51. จะหลับตาลงได้อย่างไร —‘เสาวรี’
52. เงาเหงาผ่านหลังกรอบแว่น —สังคม เภสัชมาลา
53. Seawrite Award ชุด เสียงระนาด —ชาลี ศิลปรัศมี
54. สมิงพระราหู —อุรุดา โควินท์
55. ในดินแดนวิชาธรและเรื่องสั้นอื่นๆ —อติภพ ภัทรเดชไพศาล
56. อสรพิษ —แดนอรัญ แสงทอง
57. แผนพัฒนาความฉลาด ของคนเมืองโง่ —อภิชาติ จันทร์แดง
58. ชายผู้หันหลังให้พระจันทร์เป็นคนที่เจ็ด —อนันต์ เกษตรสินสมบัติ
59. พ่อใหญ่ปุ่ย —ฮอยล้อ
60. เรื่องธรรมดาร่วมสมัย —จักรพันธุ์ กังวาฬ
61. ชายแปลกหน้าในถ้อยคำนึง —จรรยา อำนาจพันธุ์พงศ์
62. หัวหิน —ปราจิณ คงคะจันทร์
63. ชายผู้อ้างตัวเป็นเซ็ง ท่าน้ำ —รัตนชัย มานะบุตร
64. เมื่อพายุมาถึง —ปิยะพงษ์ คลังทอง
65. การพลัดหลงของเมล็ดพันธุ์ —ฉมังฉาย
66. พันธุ์อุดมการณ์ —สนั่น ชูสกุล
67. เหนือกาลเวลา —สรยุทธ วาระกูล
68. พอไปวัดไปวา —องค์ บรรจุน
69. ต้นฉบับนักเขียนใหม่ —ณัฏฐ์วิเศษ พึ่งลออ
70. ภายหลังความพ่ายแพ้ —ยงค์ ยโสธร
71. เอาผัวฝรั่ง —ไนล์ รอยเคียว
72. ยามสายของหญิงสาวเมื่อเช้านี้ —ชลธี ตะพัง
73. ปลวก —วัฒน์ ยวงแก้ว
74. เสียงกลองน้ำ —ชัชวาลย์ โคตรสงคราม
75. แมวตัวที่หายไปในเดือนกั้นอยาก —ปั้นคำ
76. ภาพเขียนของแม่ —โกสินทร์ ขาวงาม
77. พระกับเสือ —อุเทน วงศ์จันดา

ข้อมูลจาก เครือข่ายนักเขียนแห่งประเทศไทย http://bit.ly/1jxVnmO

Share: | View : 1,206