โครงการ ห้องสมุดรถไฟเชียงราย (Chiangrai Train Library)

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ เชียงราย

10 กรกฎาคม 2557

โครงการ ห้องสมุดรถไฟเชียงราย (Chiangrai Train Library)

รถไฟ มาถึงเชียงรายแล้ว!! โดยให้บริการในรูปแบบของ ห้องสมุดรถไฟเชียงราย ( ห้องสมุดรถไฟ แห่งแรกของเชียงราย ) ก้าวแรก… ห้องสมุดรถไฟ เชียงราย วันนี้ ก้าวต่อไป… รถไฟสายเด่นชัย(แพร่) – เชียงราย ในวันหน้า

โครงการ ห้องสมุดรถไฟเชียงรายเป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.เชียงราย (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย) เป็นโครงการที่น่าใจมาก เพราะจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่ไม่มีเส้นทางเดินรถไฟมาถึง ประชาชน เด็กนักเรียน ที่อยากเห็นรถไฟ และต้องการที่จะถ่ายรูปร่วมกับรถไฟ สามารถมาดูรถไฟของจริงได้ที่นี่ เชื่อว่าในอนคตโครงการ ห้องสมุดรถไฟ จะได้รับความนิยม และเป็นสิ่งที่จะดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเชียงรายกันให้มากขึ้น และเชื่อว่าจะได้รับความนิยม เช่นเดียวกันกับ เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม และถนนคนเดินเชียงราย

ห้องสมุดรถไฟเชียงราย จัดตั้งขึ้นโดยมีแนวคิดและนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม(นายโสภณ ซารัมย์) เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าติดอาวุธทางปัญญาให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้รักการอ่าน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมอบให้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม(นายวันชัย จงสุทธนามณี) เป็นผู้ประสานงานในการจัดตั้ง พร้อมทั้งจัดหาสถานที่จัดตั้ง ห้องสมุดรถไฟเชียงราย และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยนางรัตนา จงสุทธนามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อทำพิธีเปิดและให้บริการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553

ห้องสมุดรถไฟเชียงรายนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเชียงราย โดยการประยุกต์ ดัดแปลงโบกี้รถไฟ และนำหนังสือในหมวดหมู่ต่างๆ จัดเรียงไว้ในโบกี้ต่างๆ ภายใน ห้องสมุดรถไฟเชียงรายนี้ ได้รวบรวมหนังสือประเภทต่างอย่างหลากหลาย อาทิ หนังสือธรรมะ หนังสือสำหรับเด็ก โหราศาสตร์และการพยากรณ์ หนังสือพัฒนาภาษาทักษะต่างๆ หนังสือกฎหมาย หนังสื่อเกี่ยวกับอาชีพ หนังสือวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทย สังคมศาสตร์ หนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศ หนังสือพิมพ์ นิทานและวรรณกรรม เป็นต้น ซึ่งหนังสือทั้งหมดเป็นหนังสือใหม่สีสันสวยงาม น่าอ่าน จัดเรียงหนังสืออย่างเป็นระเบียบ บรรยากาศภายในสวยงาม สะอาด หรูหรา เหมาะสำหรับการอ่านหนังสือเป็นอย่างยิ่ง และยังเป็นสถานที่พักผ่อน มีวิวสวยๆ สำหรับถ่ายรูปร่วมกับรถไฟได้อีกด้วย

 

โครงการ ห้องสมุดรถไฟเชียงราย

โครงการ ห้องสมุดรถไฟเชียงราย

โครงการ ห้องสมุดรถไฟเชียงราย

 

บรรยากาศภายใน ห้องสมุดรถไฟ หนังสือถูกนำมาจัดเรียงอย่างเป็นระบบ ระเบียบ หนังสือใหม่ทั้งหมด หนังสือน่าอ่านมาก หนอนหนังสือไม่ควรพลาดเลย ต้องมาเที่ยวชมสักครั้ง

Share: | View : 1,039