7 หนทางในการสนับสนุนห้องสมุดในชุมชนของตนเอง : ห้องสมุดไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ ที่ทำให้เรามีความสุข ห้องสมุดยังเป็นศูนย์กลางสำหรับแลกเปลี่ยนของข้อมูลที่มีความสำคัญ

7 หนทางในการสนับสนุนห้องสมุดในชุมชนของตนเอง

ห้องสมุดไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ ที่ทำให้เรามีความสุข ห้องสมุดยังเป็นศูนย์กลางสำหรับแลกเปลี่ยนของข้อมูลที่มีความสำคัญ ห้องสมุดช่วยทำการบ้าน การเข้าถึงเทคโนโลยีสำหรับผู้ที่ไม่มีมีความรู้ใดๆ เลย ห้องสมุดช่วยเพิ่มความรู้ให้กับประชากร ช่วยให้คนหางานได้ และช่วยในการวิจัยต่างๆ สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก เรียกได้ว่าห้องสมุดมีทุกอย่างที่เราอยากรู้

ห้องสมุดของเรานั้น ควรได้รับการสนับสนุน จากรัฐบาล หรือนักการเมือง (ซึ่งดูเหมือนว่าการเมืองที่เกลียดการให้ข้อมูลต่างๆ แก่ประชาชน ซึ่งทำให้เกิดการขัดแย้ง) หากว่าห้องสมุดไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่มากมาย นี่คือวิธีที่เราสามารถเริ่มต้นให้การสนับสนุนห้องสมุดชุมชนของเราเองได้

1. ไปใช้บริการห้องสมุดซะ หากเห็นว่าห้องสมุดมีความจำเป็นและมีการใช้บริการอยู่เป็นประจำ อาจจะทำให้ง่ายขึ้น ที่จะทำให้ห้องสมุดได้รับการสนับสนุน

2. เป็นอาสาสมัคร ใช่แล้ว เราสามารถเป็นอาสาสมัครกันได้ที่ห้องสมุดในชุมชนหรือในท้องถิ่นของเรา เช่นการไปเป็รบรรณารักษ์ การไปพัฒนาห้องสมุด รวมไปถึงดูว่าที่ห้องสุดยังขาดเหลืออะไร และจะมีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้ห้องสมุดของเรานั้น สมบูรณ์ที่สุด

3. การบริจาค หรือการสมัครสมาชิก ถ้าเรามีเงินเราสามารถบริจาคเงินให้แก่ห้องสมุดเพื่อจัดซื้อหนังสือเข้ามา แต่เราถ้าเราไม่มีเงินมากเพียงพอ เราก็สามารถซื้อหนังสือเผื่อมาบริจาคให้แก่ห้องสมุดก็ได้นะ

4. มีร้านขายหนังสือในห้องสมุด โดยสามารถให้ผู้อ่านหรือ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ สามารถหาซื้อหนังสือที่เขาชอบได้ อาจจะมีทั้งหนังสือมือหนึ่งและมือสอง เป็นการหารายได้เพิ่มให้กับห้องสมุด ดีกว่าไม่มีอะไรเข้ามาเลย

5. การออกสิทธิ์ออกเสียง ควรศึกษาและติดตามอยู่ตลอดเวลา ว่ามีกฎหมายหรือว่ามีสิ่งใด ที่เข้ามาขัดขวางการเข้ามาใช้บริการในห้องสมุด และรักษาสิทธิ์และผลประโยชน์ให้กับห้องสมุดในชุมชนของเรา

6. มีการจัดตั้งสมาคมหรือองค์กรของห้องสมุด ในแต่ละท้องถิ่นร่วมกัน เผื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับห้องสมุด ของประเทศ โดยต้องไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง สามารถตรวจสอบได้

7. สื่อออกไปให้ผู้คนอยากอ่านหนังสือมากขึ้น ในปัจจุบันมีสื่ออินเตอร์เน็ตมากมาย ที่จะทำให้ห้องสมุดของเรานั้นมีคนอยากเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น อาจจะเป็นการแชร์เรื่องจากหนังสือ บรรยากาศ และข้อดี ถ้าเราเริ่มต้นอ่านหนังสือ ไปด้วยกัน

Writer

Sirirat Soonsakul

นักอยากเขียน ผู้รักการสะสมท้องฟ้าสีวนิลลา และใช้หมูกระทะเยียวยาจิตใจ