บรรณารักษ์ งานของคนรักหนังสือ

บรรณารักษ์ มีหน้าที่ทำอะไรกันแน่

20 กรกฎาคม 2559

บรรณารักษ์ งานของคนรักหนังสือ

บรรณารักษ์ มีหน้าที่ทำอะไรกันแน่ หลายคนอาจมีคำถามนี้เกิดขึ้นในใจซึ่งคำตอบนี้ยากจะอธิบายให้เข้าใจได้ในเวลาสั้นๆ แท้จริงแล้วบรรณารักษ์คือบุคคลที่รับผิดชอบในการบริหารและดำเนินงานในห้องสมุด ซึ่งต้องจบการศึกษาระดับมหาบัณฑิตสาขาบรรณารักษศาสตร์ จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสมาคม

หน้าที่ที่แท้จริงของบรรณารักษ์นั้นไม่ใช่แค่การจัดหนังสือขึ้นชั้นเท่านั้น แต่เป็นการจัดการให้หนังสือแต่ละเล่มอยู่อย่างเป็นระบบในห้องสมุด โดยการวิเคราะห์และกำหนดสัญลักษณ์ให้หนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกันอยู่รวมกันเป็นหมู่และสร้างระบบสืบค้นเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงหนังสือที่ตัวเองต้องการได้โดยง่าย

คนส่วนใหญ่จะมองเห็นแต่งานเบื้องหน้าที่บรรณารักษ์คอยจัดเก็บหนังสือขึ้นชั้นในห้องสมุด แต่แท้ที่จริงแล้วบรรณารักษ์ยังมีงานที่อยู่เบื้องหลังที่เรียกว่างานระบบนั่นเอง บรรณารักษ์หนึ่งคนนั้นจะสามารถทำได้ทุกกระบวนการในการผลิตหนังสือออกมาหนึ่งเล่ม และสามารถจัดการระบบห้องสมุดทั้งหมดได้ทุกขั้นตอน

กว่าจะได้เป็นบรรณารักษ์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะวิชาชีพบรรณารักษ์นั้นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการศึกษาและปฏิบัติงาน ต้องมีความละเอียด รอบครอบ และมีความประณีต ในการปฏิบัติงานทุกชิ้น รวมถึงต้องเข้าใจระบบและขบวนการในการจัดเก็บและสืบค้นหนังสือเพื่อให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดนั้นได้รับความสะดวก และตัวของบรรณารักษ์เองก็สามารถตรวจสอบค้นหาว่าหนังสือที่ถูกยืมไปได้รับคืนมาหรือยังและมีหนังสือเล่มใดหายไปจากระบบหรือไม่ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดอย่างมาก ถ้าหากไม่ใช่ผู้ที่รักในหนังสืออย่างแท้จริงแล้วคงไม่สามารถประกอบอาชีพนี้ได้อย่างแน่นอน

 

บทความ : ณิชกมล เตชะงามสุวรรณ

Share: | View : 1,017