นักเขียนกับ e-book ในยุคดิจิทัล

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดเสวนา 'นักเขียนกับอีบุ๊ก ในยุคดิจิทัล'

26 พฤษภาคม 2558

นักเขียนกับ e-book ในยุคดิจิทัล

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดเสวนา 'นักเขียนกับอีบุ๊ก ในยุคดิจิทัล' เพื่อทำความเข้าใจกับนักเขียน เกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีที่ทำให้พฤติกรรมการอ่านของสังคมเปลี่ยนไป

 

นักเขียนกับ e-book ในยุคดิจิทัล

 

นายชาติ กอบจิตติ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ และนักเขียนรางวัลซีไรต์ เปิดเผยว่า เค้านำผลงานเขียนทุกชิ้น ตีพิมพ์ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทริกส์ หรือ e-book เนื่องจากเข้าใจความเปลี่ยนแปลง จากรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมองว่านักเขียนจำเป็นต้องปรับตัว เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต

ด้านนักวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ มองว่า e-book สอดรับกับพฤติกรรมการอ่านของคนรุ่นใหม่ ซึ่งส่งผลดีต่อนักเขียนที่ปรับตัวได้รวดเร็ว เนื่องจากทำให้ผลงานขยายไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ เช่น คนรุ่นใหม่ที่เข้าถึงเทคโนโลยี และนักอ่านในต่างแดน

ขณะที่ผู้ประกอบการธุรกิจ e-book เปิดเผยว่า ตลาดของอุตสาหกรรม e-book ของไทย เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นประมาณร้อยละ 5-10 ของอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมด รวมทั้ง e-book ยังช่วยลดการเอาเปรียบนักเขียน สร้างโอกาส และความเท่าเทียมใหม่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ด้านอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ บอกว่า หนังสือที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เสี่ยงต่อการส่งต่อ หรือเผยแพร่อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายได้ง่าย อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 ที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคมปีนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมสื่อดิจิทัล ซึ่งสามารถคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ขอบคุณที่มา : http://news.voicetv.co.th/thailand/210003.html

 

Share: | View : 1,095