ฌอห์ณ จินดาโชติ

ภาษาต้องอ่านง่ายและเคี้ยวง่าย

06 พฤษภาคม 2558

ฌอห์ณ จินดาโชติ

ฌอห์ณ จินดาโชติ

 

ภาพจำของเขาคือนักแสดงและพิธีกรวัยรุ่นมากความสามารถแต่เวลานี้เขากำลังสร้างภาพจำขึ้นมาอีกหนึ่งอย่าง นั่นคือบทบาทของนักเขียน อาศัยแรงบันดาลในการใช้ชีวิตที่ค่อยๆ สะสมและกลั่นกรองออกมาเป็นความเรียงขนาดกำลังดี ประกอบกับใช้ภาพเล่าเรื่องราวต่างๆ ทำให้งานเขียนของฌอห์ณมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง โดยใช้อินสตราแกรม(Instragram) เป็นเครื่องมือถ่ายทอดความคิด “ที่เลือกใช้อินสตราแกรมเพราะอินสตราแกรมประกอบไปด้วยศาสตร์และศิลป์

ศาสตร์คือข้อความและตัวอักษรที่ใช้ เล่าเรื่องราว ศิลป์คือภาพถ่ายที่ใช้ประกอบเรื่องราวเหล่านั้นได้นอกจากนั้นอินสตราแกรมมีความพอดีระหว่างผู้ส่งสารและ ผู้รับสาร คือผู้อ่านสามารถติดตามเรื่องราวของผมได้ แต่ผู้อ่านก็ไม่ได้เข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของผมมากจนเกินไปซึ่งนั่นคือความสมดุลระหว่างผมและผู้อ่าน”สิ่งที่ฌอห์ณถ่ายทอดลงในอินสตราแกรม ได้รับความนิยมจากผู้อ่านอย่างมาก จนในที่สุด เขาได้รวบรวมเรื่องราวในอินสตราแกรมของตัวเอง ออกมาเป็นหนังสือที่ชื่อว่า ‘PRESENT PERFECT เพราะวันนี้...ดีที่สุดแล้ว’ ซึ่งตีพิมพ์ซ้ำถึง 5 ครั้งด้วยกัน “ในฐานะผู้เขียน ผมต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา อินสตราแกรม 1 หน้า มีพื้นที่ไม่ถึง 11 บรรทัด ถ้าเขียนยาวกว่านั้น เป็นเรื่องที่สองหรือเรื่องราวต่อเนื่อง เขาก็ไม่อ่านแล้ว เพราะยาวเกินไป ฉะนั้นแล้วง่ายที่สุดก็คือ การเขียนให้รัดกุมจับใจความและสาระสำคัญให้ได้ เพราะอย่าลืมว่า คนรุ่นใหม่ต้องการเสพเรื่องราวในระยะเวลาอันสั้น สำบัดสำนวนในโลกโซเซียลจะลีลามากไม่ได้ ภาษาต้องอ่านง่ายและเคี้ยวง่าย”

 

ที่มาจาก http://www.tkpark.or.th/tha/academic_books_detail/23

 

Share: | View : 953