ศูนย์หนังสือชลบุรี : มุ่งมั่นให้เยาวชนรักการอ่าน

ศูนย์หนังสือชลบุรี : มุ่งมั่นให้เยาวชนรักการอ่าน

22 มิถุนายน 2560

ศูนย์หนังสือชลบุรี : มุ่งมั่นให้เยาวชนรักการอ่าน

คุณพรสวรรค์ กาลวันตวานิช เจ้าของร้านได้บอกเล่าถึงจุดเริ่มต้นในการเปิดร้านว่า ด้วยความชอบอ่านหนังสือมากและเล็งเห็นว่าเยาวชนของประเทศไทย ยังมีนิสัยรักการอ่านน้อยมาก รวมทั้งร้านหนังสือในจังหวัดชลบุรีที่ดีๆ ก็มีอยู่ไม่กี่ร้าน จึงได้เริ่มต้นจัดตั้งศูนย์หนังสือชลบุรีขึ้นมา เพื่อบริการหนังสือดีๆ แก่ผู้อ่าน

มาตรฐานของร้านในที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ

ทางศูนย์จะมีแนวปฏิบัติในการบริการลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ดังนี้

1. การต้อนรับของพนักงานต้องมีความสุภาพ เรียบร้อย

2. ต้องรักษาความสะอาดของร้าน และหนังสือให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สวยงาม

3. มีความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือลูกค้าในการค้นหาหนังสือหรือข้อมูลที่ต้องการ

4. มีการส่งเสริมการขายอย่างเหมาะสม

จุดเด่นของร้านที่แตกต่างไปจากร้านอื่น

1. การบริการที่รวดเร็ว และเอาใจใส่ต่อลูกค้า

2. การจัดทำโปรโมชั่น ในช่วงโอกาสและระยะเวลาที่เหมาะสม

3. ร่วมมือกับสำนักพิมพ์ในการจัดกิจกรรม หรือรายการพิเศษอยู่เสมอๆ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหนังสือเข้าร้าน

ทางศูนย์จะพิจารณาว่าหนังสือนั้นเป็นหนังสือใหม่ที่ลูกค้าต้องการหรือไม่ เป็นหนังสือที่มีคุณภาพหรือไม่ และจะพิจารณาเงื่อนไขในการรับมาจำหน่ายของแต่ละสำนักพิมพ์ด้วย

มองอนาคตร้านหนังสือในเมืองบ้านเราอย่างไร ถ้าจะเปิดร้านหนังสือในยุคเศรษฐกิจ แบบนี้สมควรจะเปิดร้านหนังสือหรือไม่?

คุณพรสวรรค์ ได้ให้ทัศนะว่า "ปัจจุบันธุรกิจนี้มีการแข่งขันสูงมาก เพราะสำนักพิมพ์ใหญ่ๆ จะมาเปิดร้านขายหนังสือด้วย ทำให้มีการลดเปอร์เซ็นต์ หนังสือมาก ทำให้ต้นทุนของร้านหนังสือทั่วไปสูงขึ้น ได้กำไรน้อยลง"

จากเหตุการณ์ที่ทราบกันว่า สำนักพิมพ์เล็ก ๆ บ่นกันมาว่า ... ร้านหนังสือ (โดยเฉพาะร้านหนังสือที่มีสำนักพิมพ์เป็นของตัวเอง) มีความลำเอียงอย่างมากในการจัดวางหนังสือ คือ ไม่โชว์ปกหนังสือสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ให้ทั่วถึง มักโชว์แต่ปกหนังสือของสำนักพิมพ์ตนเอง ทำให้ร้านหนังสือนั้นเป็นเสมือนโชว์รูมสินค้าของตน ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นร้านหนังสือหรือแหล่งรวมภูมิปัญญาของชุมชนที่แท้จริง

คุณพรสวรรค์ กล่าวว่า "เกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็เห็นมีการประชุมในส่วนของผู้บริหารสำนักพิมพ์ และร้านค้ากันอยู่บ่อยๆ แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง จึงขออนุญาตไม่แสดงความคิดเห็น" อยากจะฝากอะไรถึงคนที่อยากจะเริ่มต้นเปิดร้านหนังสือเล็ก ๆ เป็นของตนเอง

คุณพรสวรรค์ กล่าวว่าสำหรับผู้ที่อยากจะมีร้านหนังสือเป็นของตนเอง ควรจะมีองค์ประกอบต่อไปนี้

1. มีความชอบในธุรกิจ

2. มีทุน

3. มีความสนใจและการนำเทคโนยีมาช่วยในการบริหารงาน

4. มีการติดตามข้อมูลข่าวสารในวงการหนังสืออยู่เสมอ

5. มีความรู้และวิธีการบริหารจัดการร้านที่ดี

6. ต้องดูแลและบริหารร้านด้วยตนเอง อย่าให้คนอื่นดูแล

จากประสบการณ์ที่เคยไปสัมภาษณ์ร้านหนังสือต่างๆ แล้ว มีเสียงบ่นมากว่าได้รับความกระทบ กระเทือนจากการออกสัญจร ของขบวนการคาราวานของสำนักพิมพ์ใหญ่ๆ ไม่ทราบว่ามีความคิดอย่างไร เกี่ยวกับเรื่องนี้

คุณพรสวรรค์ กล่าวว่า "ส่วนตัวคิดว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย "

ทางสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ขอขอบพระคุณทางศูนย์หนังสือชลบุรี ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาให้สัมภาษณ์ ทำให้เราได้รับรู้ถึงทัศนะ

และความจริง ตลอดจนข้อคิดเห็นจากคนทำร้านหนังสือ ในครั้งนี้ด้วยครับ...

Share: | View : 1,223