เอรี่...โลกสะท้านเธอ

เอรี่เล่าเรื่อง...ถนนสีดำในบาห์เรน

25 ตุลาคม 2556

เอรี่...โลกสะท้านเธอ

 

คือภาษาซื่อใส-ใจสว่าง                             คนค้าคนแผ่กว้างทุกทางที่
ในบ้านเมืองเรืองรองผ่องเสรี                      แต่ทาบสีทมึนกลางคลื่นมนุษย์
เดิม...บ้านทุ่งเมืองเถือนเกลื่อนน้ำมิตร         มีน้ำใจใส่น้ำจิตคิดบริสุทธิ์
โลกหมุนวน คนรู้ดี วิถีวิมุติ                         โลกภายในเสื่อมทรุดสุดพรรณา
นี่คือ...การแฉ แค่เย้ยเยาะ                         แค่นหัวเราะกลางแดดที่แผดกล้า
แต่คือเสียงบริสุทธิ์มนุษย์มะนา                   ที่ท้ายท้าสังคมอุดมการณ์
อุดมการณ์ความเจริญ อารยะ                     เจริญทุนที่สะสมแก่นสาร
เมื่อเปิดหน้าค้าคนทมิฬมาร                       ย่อมสะท้านด้วยความจริง ด้วยสิ่งเหล่านี้


เจน สงสมพันธุ์
นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2556 เวลา 18.00 - 19.00 น. พบกับพี่เอรี่ ธนัดดา สว่างเดือน กับผลงาน ฉันคือเอรี่ ทั้ง 3 เล่ม และผลงานใหม่ล่าสุด เอรี่เล่าเรื่อง...ถนนสีดำในบาห์เรน ณ เวทีเอเทรียม งานมหกรรมหนังสือครั้งที่ 18 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

เอรี่...โลกสะท้านเธอ

Share: | View : 859