6 กิจกรรม สร้างหนูน้อยนักพิทักษ์โลก : ฝึกทักษะ เพื่อการใช้ชีวิตที่ยั่งยืน

6 กิจกรรม สร้างหนูน้อยนักพิทักษ์โลก

     ในทุกวันนี้เราต่างต้องเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ มากมาย ทั้งโรคระบาด ภาวะฝุ่นละออง มลพิษ และภัยธรรมชาติ ซึ่งแน่นอนว่าตัวการหลักคือมนุษย์เช่นเรา ที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำร้ายโลก การช่วยกันรักษาโลกให้มีความยั่งยืนจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนเช่นกัน การปลูกฝังในเรื่องนี้ควรปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์ให้มีการเรียนรู้และตระหนัก เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้โลกแข็งแรง และน่าอยู่ยิ่งขึ้น 
ประพันธ์สาส์นจึงมีกิจกรรมสร้างฮีโร่ตัวน้อยพิทักษ์โลกมาแนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ ให้เขาเรียนรู้ ฝึกทักษะ เพื่อการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน 

 

 

1. กิจกรรมรีไซเคิล
      สร้างนิสัยการคัดแยกขยะ โดยเริ่มต้นจากที่บ้าน อธิบายให้เด็ก ๆ ฟังว่าสิ่งไหนสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ หรือทำกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของจากสิ่งที่ไม่ใช้แล้ว นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะ ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นอีกด้วย 

 


 

2. เดินชมธรรมชาติ
      พาเด็ก ๆ ไปเดินชมธรรมชาติ เดินป่า หรือศูนย์การเรียนรู้ พูดคุยเกี่ยวกับ สิ่งต่างๆ รอบตัว สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ บนโลก เช่น พืช และสัตว์ ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ว่าการอยู่ร่วมกันบนโลก ความเสมอภาพ การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

 

 


 

3. กิจกรรมปลูกต้นไม้ ทำสวน
     การฝึกให้เด็ก ๆ ลองทำสวน ปลูกต้นไม้ ปลูกผักไว้ทานเอง ไม่ใช้สารเคมี กิจกรรมนี้ยังช่วยส่งเสริมให้เรารับประทานอาหารที่ปลอดภัย ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีอีกด้วย


4. ทำปุ๋ยหมัก
     กิจกรรมทำปุ๋ยหมักนี้เป็นกิจกรรมง่ายๆ ในการช่วยลดปริมาณขยะอาหารอีกทางหนึ่ง แทนที่เราจะทิ้งเศษอาหาร แต่เราสามารถเปลี่ยนให้เป็นปุ๋ยหมัก โดย ฝึกให้เด็ก ๆ รวบรวม เศษอาหาร เช่น เปลือกไข่ เปลือกผลไม้ เปลือกกุ้ง ก้างปลา ผสมกับปุ๋ยคอกเศษใบไม้ และน้ำ EM  ใส่ภาชนะที่มีฝาปิดทิ้งไว้ เพียงเท่านี้ ก็สามารถนำปุ๋ยไปใช้ในสวน และ ทำให้คนในครอบครัวรับประทานอาหารที่ปลอดสารพิษอีกด้วย


5. ซื้อของในตลาดท้องถิ่น
     การซื้อของในตลาดท้องถิ่น นอกจากจะช่วยส่งเสริมความยั่งยืน ให้เกษตรกรได้มีรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ยังฝึกให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เพิ่มเติม ถึงแหล่งที่มาของอาหาร หรือของใช้ต่าง ทำให้เขาตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆ

 


 

6. การดูสารคดีและอ่านหนังสือ
     การดูสารคดี หรือการอ่านหนังสือ เป็นอีกวิธีที่ดีในการให้ความรู้แกเด็ก เพราะทำให้เด็ก ๆ ได้เห็นภาพมากขึ้น เพราะกิจกรรมบางอย่างเราไม่มารถทำให้เด็กเข้าใจได้ การมีภาพเหตุการณ์ การเชื่อมโยงกับตัวละคร จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้น ทำให้เขาเข้าใจว่าทำไมการช่วยกันดูแลโลกจึงเป็นสิ่งสำคัญ

 

       หนังสือชุดปลูกใจเยาวชน รักษ์ธรรมชาติ คืนชีวิตฟื้นสิ่งแวดล้อม ช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนรู้จักอนุรักษ์ธรรชาติ หวงแหนผืนป่าและสัตว์ป่า ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยเพราะเราเชื่อว่า ความรู้ เป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่แบ่งปันกันได้อย่างไม่จำกัดและเจริญงอกงามต่อไปได้ในอนาคต

 

หนังสือปลูกฝังเยาวชน รักษาสิ่งแวดล้อม

 

   พลังที่ยิ่งใหญ่ในกิจกรรมเหล่านี้อาจเป็นแค่ส่วนเล็ก ๆ ในการช่วยปลูกฝังให้เด็กๆ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และความเป็นอยู่ได้ไม่มากก็น้อย แต่พลังเล็ก ๆ จะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ หากเราการร่วมมือกัน ในปกป้องโลกของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น 

 

ช่องทางการสั่งซื้อหนังสือ

Website : bookonline.praphansarn.com
Inbox : m.me/praphansarn
LINE : @praphansarn คลิกลิงค์ http://line.me/ti/p/%40krx7353s
Shopee : shopee.co.th/praphansarn
Lazada : lazada.co.th/shop/praphansarn

 

Writer

Sirirat Soonsakul

นักอยากเขียน ผู้รักการสะสมท้องฟ้าสีวนิลลา และใช้หมูกระทะเยียวยาจิตใจ