20 ปี รางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ : รางวัลที่มอบให้แก่ นักเขียน นักแปล กวี นักหนังสือพิมพ์และบรรณาธิการอาวุโส

20 ปี รางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์

"20 ปี รางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์”
โดย....นันทพร ไวศยะสุวรรณ์
 
วาระแรกของงานวันนักเขียนปีนี้ (5 พ.ค.2565)  ณ ห้องวิสุทธิ์กษัตริย์ โรงแรมตรัง บางขุนพรหม เป็นการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล "นราธิปพงศ์ประพันธ์ ปี 2563-2564" ซึ่งเป็นการรวบ 2 ปี ไว้ในคราวเดียวกัน เนื่องจากปีที่ผ่านมา อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จึงงดการจัดกิจกรรม 

"รางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์" เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ นักเขียน นักแปล กวี นักหนังสือพิมพ์และบรรณาธิการอาวุโส ที่สร้างสรรค์ผลงานมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน และผลงานเป็นที่ยกย่องกว้างขวาง

โดยผู้ได้รับรางวัลนราธิปฯ ปี 2563 มีทั้งหมด 15 ท่าน ที่เดินทางมารับด้วยตัวเองในวันนี้ ได้แก่
 
คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์

 • รศ.นภาลัย  สุวรรณธาดา
 • นายไพบูลย์ สำราญภูติ
 • นายมังกร  แพ่งต่าย
 • นายเวทิน ศันสนียเวทย์

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลส่วนหนึ่ง กรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้ส่งมอบให้ไปแล้ว ได้แก่ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี

 • นายเกษม อัชฌาศัย
 • นางจงกลณี สุวรรณทรรภ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล
 • นายชานนท์ ภาคศิริ
 • นายโชติ ศรีสุวรรณ
 • นายไพบูลย์ พันธ์เมือง
 • นางรำไพพรรณ ศรีโสภาค
 • นางวรรณา สวัสดิ์ศรี
 • ม.ร.ว.อรฉัตร ซองทอง

 

      สำหรับความพิเศษในปี 2564 ซึ่งตรงกับวาระ 20 ปีของการก่อตั้งรางวัล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จึงได้ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ จำนวนทั้งสิ้น 20 ท่าน 

      โดยมีผู้เดินทางมารับรางวัลในงานวันนักเขียน 5 พ.ค.2565 ณ ห้องวิสุทธิ์กษัตริย์ โรงแรมตรัง บางขุนพรหม ดังนี้  (เรียงตามตัวอักษร)

 • นายกิติกร  มีทรัพย์
 • นายทินวัฒน์  มฤคพิทักษ์
 • นายปองพล อดิเรกสาร  (Paul Adirex)
 • นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
 • นายสมพจน์ สิงห์สุวรรณ
 • นายสันติ เศวตวิมล (แม่ช้อยนางรำ)
 • นางสุภา สิริสิงห (โบตั๋น)
 • นายสุวัฒน์ ไวจรรยา
 • นายอรุณ เวชสุวรรณ

     ส่วนรายนามผู้ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ปี 2564 ที่สมาคมฯ ได้ส่งมอบให้ที่บ้าน มีดังนี้  

 • ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (วินนี่ เดอะ ปุ๊)
 • พลเรือตรี ทองย้อย แสงสินชัย
 • นายนิเวศน์ กันไทยราษฎร์
 • นายบำรุง บุญปัญญา
 • นายไพบูลย์ แพงเงิน
 • นางมนันยา ธนะภูมิ (มนันยา)
 • ศาสตราภิชาน ล้อม เพ็งแก้ว
 • นายวินัย เพ็ชรอุไร (วิน วนาดร)
 • นางศุภลักษณ์ สนธิชัย
 • นายอดุล จันทรศักดิ์ (อัคนี หฤทัย)
 • นายอนุช อาภาภิรม

 
     สำหรับ “รางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์” คือรางวัลของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ถือกำเนิดใน พ.ศ. 2544 อันเป็นปีที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยก่อตั้งครบ 30 ปี ประจวบกับในปีเดียวกันนั้น เป็นวาระครบรอบ 110 พรรษาของศาสตราจารพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ และครบรอบ 10 ปีที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ประกาศยกย่องให้พระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลก ที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยในสมัยที่นายประภัสสร เสวิกุล เป็นนายกสมาคม จึงได้ดำริให้มีการมอบรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของท่านผู้หญิง หม่อมราชวงศ์วิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร ทายาทของพระองค์ในการเชิญพระนาม “นราธิปพงศ์ประพันธ์” มาเป็นชื่อรางวัล
 
 

 

Writer

Sirirat Soonsakul

นักอยากเขียน ผู้รักการสะสมท้องฟ้าสีวนิลลา และใช้หมูกระทะเยียวยาจิตใจ