Wuguan Bookstore ร้านหนังสือในความมืด

ของไต้หวัน

28 ตุลาคม 2563

Wuguan Bookstore ร้านหนังสือในความมืด

        มีใครเคยแอบอ่านหนังสือ โดยใช้ไฟฉายส่องใต้ผ้าห่มก่อนนอนหรือไม่ ร้านหนังสือร้านหนึ่งที่ชื่อว่า Wuguan จึงได้นำประสบการณ์แบบนี้ นำเสนอภายในร้าน โดยผู้มาเยือนร้านจะเดินชมหนังสือภายใต้ความมืด มีแสงสว่างเพียงที่ปกหนังสือแต่ละเล่ม และโคมไฟที่โต๊ะอ่านหนังสือเท่านั้น

 

Wuguan ฺBookstore ร้านหนังสือในความมืด

 

     ร้านหนังสือนี้ก่อตั้งโดย Chu Chih-kang ผู้เป็นสถาปนิกและนักออกแบบ  โดยในร้านไม่อนุญาตให้ใช้ไฟเพิ่มความสว่างไปมากกว่านี้แม้กระทั่งแสงจากมือถือ แสงที่มืดสนิท และแสงไฟที่สลัวทำให้เกิดภาพลวงตาเหมือนกับหนังสือลอยอยู่ ซึ่งจะมีชั้นหนังสือรวมทั้งหมดประมาณ 400 ชั้น
 

Wuguan ฺBookstore ร้านหนังสือในความมืด

 

     จุดประสงค์ของการออกแบบเพื่อให้ผู้คนที่เข้ามาจดจ่อกับหนังสือทุกเล่ม ในสภาพแวดล้อมที่คุณมองไม่เห็นอย่างอื่น ประสาทสัมผัสอย่างอื่นของคุณจะเพิ่มสูงขึ้น สื่อสารกับจิตวิญญาณตัวตนที่แท้จริงของคุณ

 

Wuguan ฺBookstore ร้านหนังสือในความมืด

 

     ร้านนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อตอบสนองการถ่ายรูป หรือกระตุ้นยอดขายแต่อย่างใด แต่ร้านนี้มีเพียงความเชื่อในพลัง จิตวิญญาณแห่งการอ่าน

 

Wuguan ฺBookstore ร้านหนังสือในความมืด

 

 

Share: | View : 644