เลื่อนการประกาศรางวัลพูลิตเซอร์

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19

11 เมษายน 2563

เลื่อนการประกาศรางวัลพูลิตเซอร์

                คณะกรรมการรางวัลพูลิตเซอร์  ได้มีมติให้การประกาศรางวัล เลื่อนออกไปเป็น วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 จากเดิมวันที่ 20 เม.ย. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 โดยประกาศเป็น livestream

                คณะกรรมการยังคงเน้นยำภารกิจ การประกาศรางวัลยังคงดำเนินต่อไป

                รางวัลพูลิตเซอร์ (Pulitzer Prizes) เป็นรางวัลของสหรัฐอเมริกา ตั้งขึ้นเพื่อมอบแก่ผู้ได้รับเกียรติสูงสุดระดับชาติในวงการสิ่งพิมพ์ การบรรลุความสำเร็จทางวรรณกรรม และการประพันธ์เพลง บริหารจัดการโดยมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนครนิวยอร์ก

                รางวัลพูลิตเซอร์จัดมอบเป็นรายปีแบ่งเป็น 21 ประเภท ในแต่ละประเภทผู้ได้รับรางวัลจะได้รับกิตติบัตรและเงินรางวัล 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้รับรางวัลการหนังสือพิมพ์ในสาขาการบริการสาธารณะจะได้รับเหรียญทองซึ่งมักตกแก่หนังสือพิมพ์มาโดยตลอด แม้จะมีชื่อบุคคลได้รับการกล่าวยกย่องไว้ด้วย

                รางวัลพูลิตเซอร์ ก่อตั้งโดยโจเซฟ พูลิตเซอร์ นักหนังสือพิมพ์และผู้พิมพ์โฆษณาชาวฮังการี-อเมริกัน ซึ่งได้มอบเงินจำนวน 2 ล้านเหรียญไว้ในพินัยกรรมแก่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียหลังการเสียชีวิตเมื่อ พ.ศ. 2454 เงินส่วนหนึ่งของกองมรดกนี้ได้ถูกนำไปใช้ในการก่อตั้งสถาบันวิชาการหนังสือพิมพ์ของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2456 ได้มีการมอบรางวัลพูลิตเซอร์รางวัลแรกเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2460 ปัจจุบันมีการประกาศรางวัลทุก ๆ เดือนเมษายน การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลดำเนินการโดยกรรมการอิสระ

 

                การจัดแบ่งประเภทรางวัลแบ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการหนังสือพิมพ์ ศิลปะ และวรรณกรรมลายลักษณ์ โดยคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากรายงานการตีพิมพ์และภาพถ่ายของหนังสือพิมพ์รายวัน หรือ องค์การข่าวที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐฯ เท่านั้น และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นไปจึงจะเริ่มพิจารณาการให้รางวัลจากการทำข่าวในโดยการพิมพ์รูปแบบต่าง ๆ ทุกประเภทที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ยกเว้นประเภทภาพข่าวซึ่งยังคงเข้มงวดตัดสินจากภาพนิ่งบนกระดาษเท่านั้น

ประเภทของรางวัลที่ได้กำหนดนิยามไว้ล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2550 มีประเภทตามที่ได้มอบรางวัลไปแล้วมีดังนี้

 • บริการสาธารณะ (Public Service)
 • รายงานข่าวด่วน (Breaking News Reporting)
 • รายงานข่าวสอบสวนสืบสวน (Investigative Reporting)
 • รายงานข่าวชี้แจง (Explanatory Reporting)
 • รายงานข่าวท้องถิ่น (Local Reporting)
 • รายงานข่าวระดับชาติ (National Reporting)
 • รายงานข่าวนานาชาติ (International Reporting)
 • งานเขียนเรื่องเด่นเฉพาะ (Feature Writing)
 • งานวิจารณ์ (Commentary)
 • งานวิพากษ์ข่าว (Criticism)
 • งานเขียนบทบรรณาธิการ (Editorial Writing)
 • งานบรรณาธิการภาพการ์ตูน (Editorial Cartooning)
 • ภาพข่าวด่วน (Breaking News Photography)
 • ภาพถ่ายหลัก (Feature Photography)
 • งานวรรณกรรมจดหมายและบทละครแบ่งออกเป็น 6 ประเภทดังนี้
 • บันเทิงคดี (Fiction)
 • บทละคร (Drama)
 • ประวัติศาสตร์ (History)
 • ชีวประวัติ หรือ อัตชีวประวัติ (Biography or Autobiography)
 • กวีนิพนธ์ (Poetry)
 • สารคดีทั่วไป (General Non-Fiction)
 • สำหรับรางวัลเพื่องานดนตรีมี 1 รางวัลคือ
 • รางวัลพูลิตเซอร์สำหรับงานดนตรี

 

                นอกจากนี้ยังมีการประกาศกิตติคุณและการให้รางวัลพิเศษเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการให้ทุนเดินทางแก่นักศึกษาที่โดดเด่นในบัณฑิตวิทยาลัยการหนังสือพิมพ์ที่คณาจารย์เป็นผู้คัดเลือกจำนวน 4 ทุน

 

 

Share: | View : 697