หนังสือแนะนำโดย น้าเน็ก เกตุเสพย์สวัสดิ์

การอ่านหนังสือ คือการเปิดโลก

20 กรกฎาคม 2562

หนังสือแนะนำโดย น้าเน็ก เกตุเสพย์สวัสดิ์

น้าเน็ก เกตุเสพย์สวัสดิ์”  การอ่านหนังสือ คือการเปิดโลก

      น้าเน็ก เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา พิธีกรรายการทีวีที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี ชีวิตของเขาผูกพันกับหนังสือเป็นอย่างมาก เนื่องจากคุณพ่อของน้าเน็กเป็นคนที่มีใจรักในการอ่าน และฝึกให้น้าเน็กชอบอ่านหนังสือตั้งแต่เด็ก คุณพ่อของน้าเน็กสอนว่า “การอ่านคือการที่เราได้คุยกับนักเขียนทางเดียว เรามีสิทธิ์ที่จะเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เมื่อเราอ่านแล้วมีเรามีหน้าที่นำออกมาคิดต่อ” และหนังสือเล่มโปรดที่น้าเน็กแนะนำมี 3 เล่มด้วยกัน คือ

 

หนังสือแนะนำโดย น้าเน็ก เกตุเสพย์สวัสดิ์

 

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน (รวมเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ 2542) ผู้เขียน วินทร์ เลียววาริณ

     รวมเรื่องที่สะท้อนสัญชาตญาณของความ ทั้งในแง่ของความต้องการทางกายภาพ ความรู้สึกนึกคิด และอารมณ์พื้นฐานของคน ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมของคนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสิ่งที่หล่อหลอมสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น องค์ประกอบของธาตุ มวลสสาร พันธุกรรมและดีเอ็นเอ และส่วนหนึ่งมาจากการขัดเกลาทางสังคม อาทิ จารีตประเพณี ความเชื่อและศาสนา

     "สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน" เล่มนี้ เป็นการผสมผสานบทความ 17 บทความ และเรื่องสั้น 17 เรื่อง โดยผู้เขียนใช้บทความอธิบายความคิด ประเด็นทางปรัชญา และเป็นตัวนำเรื่องสั้นแต่ละเรื่องให้ผู้อ่านไปถึงจุดหมายที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อ บทความและเรื่องสั้นจึงมีความสัมพันธ์กันเป็นคู่ๆ ถือเป็นกลวิธีการสร้างสรรค์เรื่องสั้นที่น่าสนใจ ซับซ้อน สนุกสนาน และชวนติดตาม

 

 

หนังสือแนะนำโดย น้าเน็ก เกตุเสพย์สวัสดิ์

 

ปลาที่ว่ายในสนามฟุตบอล ผู้เขียน วินทร์ เลียววาริณ

     เล่มนี้ เป็นหนังสือเกี่ยวกับการค้นหาตัวตนของเรา ตรึกตรองคำถามเชิงปรัชญา อภิปรัชญา ศาสนา จักรวาลวิทยา ผ่านวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ เนื้อหาในเล่มถือเป็นแว่นขยายรายละเอียดหนังสือรวมเรื่องสั้นและบทความชุด "สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน" ในอีกระดับหนึ่ง โดยใช้หลักการมองโลกของปัญหาสังคมและมนุษย์ในเชิงกว้าง ใช้หลักการตามสูตร (วิถีคิดแบบวิทยาศาสตร์) ที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้นานมาแล้ว เมื่อถอยไปดูที่ต้นเหตุไกลๆ กว้างๆ ทำให้มองเห็นโลกนี้ได้ชัดเจนขึ้นมากอย่างไม่น่าเชื่อ ค่อนๆ อ่าน แล้วคุณจะพบโลกทรรศน์ใหม่ที่พาคุณก้าวพ้นความมืดบอดแห่งปัญญาไปตลอดชีวิต!

 

 

หนังสือแนะนำโดย น้าเน็ก เกตุเสพย์สวัสดิ์

 

 เขียนไปให้สุดฝัน ผู้เขียน วินทร์ เลียววาริณ

     อธิบายวิธีการเขียนเรื่องสั้นและนวนิยายแบบต่างๆ วิธีคิดเรื่อง สังเคราะห์ไอเดีย วางพล็อต เน้นที่เรื่องสั้นและนวนิยาย ทั้งแบบ "พล็อตจ๋า" (plot-based) วรรณกรรมจ๋า และแนวทดลอง อธิบายว่าทำไมจึงเขียนแบบนี้แบบนั้น เมื่อไรควรให้รายละเอียดตัวละคร เมื่อไรไม่ควร เมื่อไรควรบรรยายฉาก เมื่อไรไม่ควร โดยยกตัวอย่างประกอบเป็นกรณีศึกษา รวมถึงวิธีวางแผนเป็นนักเขียนอาชีพ

     เขียนไปให้สุดฝัน เล่มนี้เหมาะสำหรับนักเขียนและนักอยากเขียนที่กำลังเริ่มต้นเดินทางสายนักเขียน รวมถึงนักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจ ผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับการเขียน และใครก็ตามที่อยากเขียนได้ดี

 

cr.photo : Nanake555

Share: | View : 2,246