บก.ปริทัศน์ พฤษภาคม : พ.ศ.2562

บก.ปริทัศน์ พฤษภาคม

­บก. ปริทัศน์ พฤษภาคม 2562

     

     ใกล้เลือกตั้งนายกคณะและกรรมการ สมาคมและผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) เต็มทีแล้วจ้า

     สมาชิกสมาคมวิชาชีพดังกล่าว พึงตระหนักว่า เงินสะสมจากน้ำพักน้ำแรกของการไปออกบูธและสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ นั้น ตอนนี้มีเงินสดในบัญชีธนาคารร่วมเจ็ดสิบล้านบาท ไม่นับทรัพย์สินอื่น ซอกแซกจึงอยากออกความเห็นเรื่องการเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นพิเศษ เนื่องเพราะกรรมการจัดการเลือกตั้งบางท่าน ไม่มีความเป็นกลาง แทรกแซงกระทั่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงเลือกตั้ง รวมทั้งหาเสียงให้ผู้สมัครนายกสมาคมฯ ที่เป็นผู้หญิงหนึ่งเดียว อย่างออกหน้าออกตา เห็นความไม่โปร่งใส ตั้งใจที่จะเข้าไปถลุง เงินที่มาจากหยาดเหงื่อและน้ำตาของสมาชิก โดยผู้ชักใยอยู่เบื้องหลัง ที่เจ้านายของซอกแซกเขียนจดหมายเปิดผนึกเตือนในคอลัมน์นี้เมื่อเดือนก่อน เกลี้ยกล่อมอดีตสมาชิกกลุ่มโอกาสใหม่วงการหนังสือ ให้ออกหน้าจนสำเร็จ ล็อบบี้จนเหลือสิทธิ์ผู้เข้าไปนั่งเป็นกรรมการได้แน่ๆ เพียงกลุ่มเดียว เพียงเพื่อจะผลาญใช้เงินสมาคมฯ ไปในทิศทางสนองกิเลสตัณหาของตนและอดีตนายกสมาคมฯ บางคนเป็นที่ตั้ง ฉะนั้น แนวทางแก้ไขเพื่อไม่ให้มีการผูกขาดการบริหารสมาคมฯ ชนิดผูกขาดเบ็ดเสร็จ ประเภทกินหัวกินหาง และกินกลางตลอดตัว 555   ซอกแซกบังอาจขอเสนออย่างอ่อนน้อมถ่อมตัวดังต่อไปนี้ค่ะ

 

  • ร่วมกันโหวตโน ให้คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ รู้สึกตัวว่า มีการประท้วงเงียบที่คณะกรรมการฯ ควรจัดการเลือกตั้งใหม่ ให้มีความโปร่งใสตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ใช่มีคนเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการสมาคมฯ เข้ามากว่าสามสิบรายชื่อ แต่ให้สมาชิกคัดเหลือเพียง ­11 รายชื่อเท่านั้น เสมือนว่ามีความตั้งใจให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเข้ามาเป็นกรรมการชุดพิเศษโดยเฉพาะส่อแววขาดธรรมาภิบาลในการจัดการเลือกตั้งแต่เริ่มต้น อันเป็นลักษณะล้อการเมืองใหญ่ระดับประเทศ ซึ่งไม่เหมาะไม่ควรแก่ชุมชมคนรักงานหนังสือ ที่เป็นวงการญาติน้ำหมึกนะคะ

 

  • ถ้าการเลือกตั้งยังดำเนินต่อไปเช่นนี้ อีกแนวทางหนึ่ง คือการถ่วงอำนาจ เป็นหลักการ check and balance กล่าวคือ ถ้าจะได้นายกสมาคมฯ ผู้หญิง ตามที่จัดตั้งกับอดีตสมาชิกทีมโอกาสใหม่กันไว้แล้ว คุณเธอก็จะมีอำนาจตามตราสารสมาคมฯ แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมได้อีก 5 คน เท่ากับรวบอำนาจได้เบ็ดเสร็จ ตามผู้ที่อยู่เบื้องหลังปรารถนาให้เป็นเช่นนั้น สมาชิกสมาคมฯ ไม่ควรงอมืองอเท้า เพราะสมาคมฯ เป็นของเราทุกคน ไม่ใช่สำหรับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะมาอ้างสิทธิในนามส่วนรวมค่ะ พวกเราควรเทคะแนนเสียงเลือกนายกสมาคมฯ  ที่เป็นแคนดิเดตผู้ชาย คนใดคนหนึ่ง ยิ่งถ้าเลือกคนที่คลุกคลีกับสมาชิกทุกระดับ โดยเฉพาะสำนักพิมพ์ขนาดเล็กและขนาดกลาง มาอย่างยาวนานเท่าใดก็ยิ่งดี เพราะเขาจะรู้ถึงความทุกข์ยากของสมาชิก มีนโยบายที่ไม่ขายฝัน เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถมีส่วนร่วมกำหนดความเป็นไปของอุตสาหกรรมด้วยนโยบายที่เป็นรูปธรรม ซอกแซกว่าก็เทคะแนนเสียงให้ท่านนั้นเถิด อย่างน้อย ถ่วงดุลกับว่าที่คณะกรรมการจัดตั้งชนิดมีเงื่อนงำได้ หลักการ check and balance นี้ เป็นหลักการบริหารที่ย่อมสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้น อย่างน้อยก็เป็นการแก้ไขปัญหาลากตั้งเฉพาะหน้าได้ ไม่มากก็น้อยนะคะ

 

จบรายการปริทัศน์วงการหนังสือรายเดือน ด้วยความปราถนาดีจากใจ ซอกแซกแต่เพียงเท่านี้ค่ะ

 

 

Writer

Sirirat Soonsakul

นักอยากเขียน ผู้รักการสะสมท้องฟ้าสีวนิลลา และใช้หมูกระทะเยียวยาจิตใจ