ไทยคว้า 2 รางวัลจากการประกวดภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียนครั้งที่ 1

(ASEAN Illustration Contest)

28 กุมภาพันธ์ 2561

ไทยคว้า 2 รางวัลจากการประกวดภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียนครั้งที่ 1

ไทยคว้า 2 รางวัลจากการประกวดภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียนครั้งที่ 1

(ASEAN Illustration Contest)

 

23 กุมภาพันธ์ 2561 – งานเทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสำหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งแรกในประเทศไทย ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (CMECC) จังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้คนทุกวัยในสังคมไทยมีวัฒนธรรมการอ่านที่เข้มแข็งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ ประเทศไทย 4.0 ที่ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานและในทุกระดับมีการยกระดับแหล่งเรียนรู้และสื่อการอ่านเพื่อการเรียนรู้ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการซื้อขายลิขสิทธิ์หนังสือและเนื้อหาสร้างสรรค์เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในภูมิภาคอาเซียนภายในงานยังนำนิทรรศการภาพประกอบหนังสือจากเทศกาลหนังสือเด็กโบโลญญ่า 2017 ของนักวาดภาพประกอบหนังสือจากทั่วโลกมาจัดแสดง รวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจมากมายและ1 ในไฮไลท์ของการจัดงานคือ การประกวดภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียนขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นรางวัลที่ ICCRF มอบแก่นักวาดภาพประกอบสัญชาติประเทศสมาชิกอาเซียนและสัญชาติอื่นๆที่ทำงานในประเทศสมาชิกอาเซียน มีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับและเป็นที่แสดงผลงานแก่นักวาดภาพประกอบที่มีฝีมือให้เป็นที่รู้จักในภูมิภาคมากขึ้น ทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักวาดภาพประกอบรุ่นใหม่และเยาวชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปให้สนใจศิลปะการผลิตหนังสือเด็กและการอ่าน โดยนักวาดภาพชาวไทยสามารถคว้ารางวัลมาได้ถึง 2 รางวัล และอีก 1 รางวัลเป็นของนักวาดภาพชาวฟิลิปปินส์

 

นายอาทร เตชะธาดา ประธานคณะกรรมการจัดงานเทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสำหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (International Children’s Content Rights Fair: ICCRF) กล่าวว่าการจัดงานลิขสิทธิ์นานาชาติรูปแบบใหม่ครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของประเทศไทย และคณะทำงานตั้งใจจัดต่อเนื่องทุกปีที่ต้องการสนับสนุนให้ไทย (จ.เชียงใหม่) เป็นศูนย์กลางสำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของประชาคมอาเซียนโดยผ่านการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้องและเป็นธรรมสำหรับรางวัลภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียนเป็นรางวัลที่ ICCRF มอบแก่นักวาดภาพประกอบสัญชาติประเทศสมาชิกอาเซียนและสัญชาติอื่นๆที่ทำงานในประเทศสมาชิกอาเซียน มีจุดมุ่งหมาย จะยกระดับและเป็นที่แสดงผลงานแก่นักวาดภาพประกอบที่มีฝีมือให้เป็นที่รู้จักในภูมิภาคมากขึ้น ทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักวาดภาพประกอบรุ่นใหม่และเยาวชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปให้สนใจศิลปะการผลิตหนังสือเด็กและการอ่าน

 

การประกวดภาพประกอบครั้งแรกนี้ มีผู้ส่งภาพเข้าประกอบรวม 112 ราย จากบรูไน 2 ราย ฝรั่งเศส 1 ราย(อาศัยในประเทศไทย) อินโดนีเซีย 15 ราย อินเดีย 1 ราย(อาศัยในประเทศไทย) มาเลเซีย 6 ราย ฟิลิปปินส์ 9 ราย สิงคโปร์ 9 ราย เวียดนาม 3 รายและจากไทย 66 ราย รางวัลแบ่งออกเป็นสามรางวัลได้แก่ ประเภทสารคดียอดเยี่ยม ประเภทบันเทิงคดียอดเยี่ยม และรางวัลยอดเยี่ยม ทั้งนี้รางวัลภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียนได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ ซึ่งในครั้งนี้ นักวาดภาพประกอบชาวไทยได้รับรางวัลถึง 2 รางวัลได้แก่ นายกัมปนาท สังข์สร

 

ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมเรื่อง “Somwang’s Story” ได้รับเงินรางวัล 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ, นางสาวจิตรสุดา บวรกิจ ได้รับรางวัลประเภทสารคดียอดเยี่ยม เรื่อง “สัตว์ใต้ดินในเมืองไทย” ได้รับเงินรางวัล 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ และรางวัลสุดท้ายเป็นของนักวาดภาพประกอบชาวฟิลิปปินส์ได้แก่ นายจอฟฟรี เอเตียนซา (Joffrey Atienza) ได้รับรางวัลประเภทบันเทิงคดียอดเยี่ยม ได้แก่ “Malong, the Magic Cloth”ได้รับเงินรางวัล 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ

 

สำหรับการประกวดภาพประกอบหนังสือเด็กในปีนี้ ยังมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้งานเทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสำหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (International Children’s Content Rights Fair: ICCRF) ครั้งที่ 2 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่โดยจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักวาดภาพประกอบ ทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ไม่ว่าจะผลงานที่ยังไม่เคยตีพิมพ์และผลงานที่ตีพิมพ์มาแล้วในหนังสือเด็ก สื่อมัลติมีเดียต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560–31 สิงหาคม 2561 หรือยังไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้สถาบันการเรียนการสอนศิลปะส่งผลงานของนักเรียน นักศึกษาในสังกัดในช่วงสองปีการศึกษาที่ผ่านมาเข้าประกวด และเปิดโอกาสให้สำนักพิมพ์ได้นำเสนอผลงานของนักวาดภาพประกอบประจำสำนักพิมพ์ ผู้ที่สนใจสามารถส่งออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.iccrfthailand.com  หรือติดต่อมาที่ iccrfthailand@gmail.com

Share: | View : 1,339