พิธีมอบรางวัลประกวดภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียนครั้งที่ 1

(ASEAN Illustration Award)

15 กุมภาพันธ์ 2561

พิธีมอบรางวัลประกวดภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียนครั้งที่ 1

บริษัท อีลีท ครีเอทีฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น, บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด  ได้ผนึกกำลังร่วมกันจัดงานครั้งสำคัญ ภายใต้ชื่องาน “เทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสำหรับสื่อเพื่อเด็กและ เยาวชน ครั้งที่ 2 (International Children’s Content Rights Fair: ICCRF 2)” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (CMECC) จังหวัดเชียงใหม่  โดยงานนี้ตั้งใจ จัดอย่างต่อเนื่องทุกปีซึ่งถือว่าเป็นการสนับสนุน กระตุ้นการซื้อขายลิขสิทธิ์หนังสือและเนื้อหาสร้างสรรค์เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนใน ภูมิภาคอาเซียน  เพื่อเป็นการกระตุ้นและผลักดันให้เกิดสังคมสร้างสรรค์ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ICCRF ได้จัดการประกวด ภาพวาด The ASEAN Children’s Books Illustrator ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักวาดภาพประกอบรุ่นใหม่และมืออาชีพที่มี ความสามารถโดดเด่นจากภูมิภาคอาเซียน ได้มีเวทีในการแสดงผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ ภาพและเสียง  การ์ตูน หรือกราฟิก

 

โดยรางวัลจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ   

1. รางวัลชนะเลิศ Excellence  เงินรางวัล 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ  

2. รางวัลชนะเลิศ Fiction  เงินรางวัล 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ  

3. รางวัลชนะเลิศ Non-fiction  เงินรางวัล 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ

 

ทั้งนี้คณะทำงาน ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนมาเพื่อร่วมเป็นเกียรติและเป็นประจักษ์พยาน ในพิธีมอบรางวัลประกวดภาพประกอบหนังสือเด็ก อาเซียนครั้งที่ 1 (ASEAN Illustration Award)  และการแถลงข่าวการจัดงาน ICCRF ครั้งที่ 2  ที่จะจัดขี้นใน วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องดวงโกมล ชั้น 28 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ สีลม

 

********************************************* 
 

-- กำหนดการงานแถลงข่าว--

พิธีมอบรางวัล ประกวดภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียนครั้งที่ 1 (ASEAN Illustration Award)

และการจัดงาน ICCRF ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น.

ณ ห้องดวงโกมล ชั้น 28 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ สีลม ........................................................................................................................................ 

 

13.00 – 13.30 น.   สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ ลงทะเบียน / รับของที่ระลึก / รับประทานอาหารว่าง  

13.30 – 13.35 น.   พิธีกร คุณจุตติมา ภิญโญภาณุสกุล กล่าวต้อนรับผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)คณะกรรมการจัดงาน แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน  

13.35 – 13.45 น.   เรียนเชิญ คุณไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

                             ขึ้นกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนในฐานะผู้สนับสนุน  หลักการมอบรางวัล ASEAN Illustration Award

13.45 – 14.15 น.   พิธีกรประกาศรางวัล และ เรียนเชิญคุณไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

                              มอบเช็คเงินรางวัล ASEAN Illustration  Award  จำนวน 3 รางวัล    

                                      มอบรางวัลครั้งที่ 1: รางวัลภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียนยอดเยี่ยม

                                      ประเภทบันเทิงคดี (The ASEAN Children’s Book Illustrator Best in Fiction)                   

                                      มอบรางวัลครั้งที่ 2: รางวัลภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียนยอดเยี่ยม        

                                      ประเภทสารคดี (The ASEAN Children’s Illustrator Best in Non-fiction)    

                              เรียนเชิญ คุณตรัสวิน จิตติเดชารักษ์ ตัวแทนคณะกรรมการตัดสินประกวดภาพประกอบ หนังสือเด็กอาเซียน

                              กล่าวกิตติกรรมประกาศสำหรับรางวัลชนะเลิศ                                                

                                      มอบรางวัลครั้งที่ 3: รางวัลชนะเลิศภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียน

                                      (The ASEAN Children’s Book Illustrator Award of Excellence)

14.15 – 14.30 น.   เรียนเชิญ ดร.พิสุทธิ์ เลิศวิไล กรรมการบริหาร บจก. สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น    

                             กล่าวถึงการประกวดภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียนครั้งที่ 2  โดยสังเขปและ การแถลงข่าวการจัดงาน      

                             International Children’s Content Rights Fair (ICCRF) ครั้งที่ 2  ในปี 2561

14.30 – 14.45 น.   ผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ คณะกรรมการจัดงาน และแขกผู้มีเกียรติ ถ่ายภาพร่วมกันบนเวที 

14.45 – 15.00 น.   จบพิธีมอบรางวัล : สื่อมวลชนสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับรางวัลและเก็บภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย    

 

********************************************* 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิิ่มเติม  : นางสาวณัฐญดา ไทยข า (โบ) ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมพิเศษ

Tel. 085-070-1183 / 02-448-0312  

E: Nutyada@praphansarn.com 

Share: | View : 1,893