การประกวดภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียน : ASEAN Illustration Contest

การประกวดภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียน

การประกวดภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียน 

(ASEAN Illustration Contest)

 

เพื่อเป็นการกระตุ้นและผลักดันให้เกิดสังคมสร้างสรรค์ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ICCRF ได้จัดการประกวดภาพวาด ASEAN Illustration Contest ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักวาดภาพประกอบรุ่นใหม่และมืออาชีพที่มีความสามารถโดดเด่นจากภูมิภาคอาเซียน ได้มีเวทีในการแสดงผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ ภาพและเสียง การ์ตูน หรือกราฟิก โดยรางวัลจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 

 

The ASEAN Children’s Book Illustrator Award of Excellence เงินรางวัล 5,000* ดอลลาร์สหรัฐ

The ASEAN Children’s Book Illustrator Best in Fiction เงินรางวัล 2,500* ดอลลาร์สหรัฐ

The ASEAN Children’s Book Illustrator Best in Non-fiction เงินรางวัล 2,500* ดอลลาร์สหรัฐ

*Subject to Thailand’s withholding tax

 

ซึ่งการประกวดนี้ ได้รับเกียรติจาก Keiko Hamada ผู้อำนวยการของ Japan Children's Book Artists Society ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ที่ปรึกษาสำนักอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) รองศาสตราจารย์ เกริก ยุ้นพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒและเจ้าของพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างชาติในวงการสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนอีกหลายท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินด้วย โดยผู้เข้าประกวดสามารถศึกษาข้อมูล เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด และการส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผ่านทางเว็บไซต์ iccrfthailand.com ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 หรือสอบถามได้ที่ โทร. 02-229-3335

 

การประกวดภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียน

Writer

Sirirat Soonsakul

นักอยากเขียน ผู้รักการสะสมท้องฟ้าสีวนิลลา และใช้หมูกระทะเยียวยาจิตใจ