ฝึกการออมให้ลูก : ด้วยหนังสือชุดเงินทองของมีค่า

ฝึกการออมให้ลูก

ปัจจุบันการศึกษาไม่ได้ถูกขีดจำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนหรือตำรา การเรียนรู้เกิดขึ้นได้หลายทาง และหลายเรื่องที่ไม่อาจหาได้จากเพียงห้องเรียน หนังสือชุด พัฒนาคุณค่าชีวิต ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถือกำเนิดขึ้นจากการเล็งเห็นคุณค่าแห่งการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความร่วมมือของ 3 หน่วยงานหลัก ซึ่งก็คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ และโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งได้รับการสนับสนุนอันดีจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ซึ่งหนังสือเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ เช่น พฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า หลักการประหยัดอดออม รวมถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่แทรกอยู่ในหนังสือแต่ละเล่มด้วย

 

ฝึกการออมให้ลูก

รู้คิด รู้ใช้ อย่างพอเพียง
เรื่องราวของเด็กชายหญิงสองพี่น้อง เพียงใจและพอพล ที่จะทำให้เราได้รู้จักคุณค่าของเงินทอง กับเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน และมีสาระที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน เมื่อเพียงใจต้องไปร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ที่โรงเรียน แต่ปรากฏว่ากระดุมเสื้อตัวเก่งของเธอหายไปเสียแล้ว ซ้ำยังมีด้ายบริเวณแขนเสื้อห้อยยาวลงมาอีกต่างหากเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้จะพาเด็กๆ ไปรู้จักกับการใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า เมื่อสิ่งของบางอย่างเสียหายไปแล้วหากเราซ่อมมันขึ้นมาก็ย่อมใช้การได้ดีเช่นเดิม เพื่อเป็นการเรียนรู้ถึงจิตสำนึกที่ดีในการบริหารจัดการเรื่องเงินทอง

 

ฝึกการออมให้ลูก

รู้คิด รู้ใช้ หัวใจเป็นสุข
เรื่องราวของเด็กชายหญิงสองพี่น้อง เพียงใจและพอพล ที่จะทำให้เราได้รู้จักคุณค่าของเงินทอง กับเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน และมีสาระที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน การซื้อขายเราต่างต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกัน อย่างเช่นเพียงใจและป้ามด แม่ค้าใจดี ต่างคนไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดความพึงพอใจแก่กันทั้งสองฝ่าย และพาเด็กๆ ไปรู้จักการเสียภาษี ซึ่งเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ควรรับผิดชอบ และให้เด็กๆ ได้รับรู้หน้าที่ๆ พวกเขาควรกระทำเมื่อเติบใหญ่ขึ้น

 

ฝึกการออมให้ลูก

รู้คิด รู้ใช้ รู้แบ่งปัน
เรื่องราวของเด็กชายหญิงสองพี่น้อง เพียงใจและพอพล ที่จะทำให้เราได้รู้จักคุณค่าของเงินทอง กับเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน และมีสาระที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน เมื่อธนบัตรปลอมระบาด เด็กๆ อย่างพอเพียงและพอพลจึงต้องหาความรู้เพื่อให้เท่าทันกับเล่ห์เหลี่ยมและกลโกงที่เอาเปรียบผู้อื่น และรู้จักว่าเงินมีประโยชน์อย่างไรในการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆ และอาอ้นที่เพิ่งกลับมาจากเยอรมันก็จะสอนให้เด็กๆ รู้จักการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ว่ามีความสำคัญอย่างไร

 

ฝึกการออมให้ลูก

7 วันหรรษา ตอนตลาดนัดในสวน
ลองตามไปดูกันสิว่า เพียงใจ พอพล และเพื่อนนักเรียนชั้นอื่นๆ มีของอะไรมาขายในตลาดนัดบ้าง และคอยเอาใจช่วยพวกเขาในการทำงานร่วมกัน มีของอะไรมาขายในตลาดนัดบ้าง และคอยเอาใจช่วยพวกเขาในการทำงานร่วมกัน เพื่อตั้งร้านขายของให้ได้ภายในเจ็ดวัน

 

ฝึกการออมให้ลูก

7 วันหรรษา ตอนเงินจ๋าไปไหน
ร่วมติดตามการเดินทางของเหรียญสิบบาทเก่าๆ เหรียญหนึ่ง ซึ่งถูกใช้จ่ายผ่านมือจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง และไปยังคนอื่นๆ ต่อไปเรื่อยๆ ตลอดระยะเวลาเจ็ดวัน มาดูกันซิว่ามีใครบ้างที่ได้เป็นเจ้าของเหรียญสิบบาทเก่าๆ เหรียญนี้ เมื่ออ่านจบแล้วเด็กๆ ก็จะรู้ว่า เงินที่อยู่กับเราได้ผ่านมือเจ้าของมาแล้วมากมาย บ้างก็ถูกใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า และยังคงต้องเดินทางต่อไปเรื่อยๆ

 

ฝึกการออมให้ลูก

7 วันหรรษา ตอนวันเกิดคุณยาย
เมื่อเพียงใจกับพอพลตัดสินใจที่จะซื้อของขวัญวันเกิดให้คุณยาย แต่เหลือเวลาอีกเพียง 7 วัน เท่านั้น ก็จะถึงวันเกิดคุณยายแล้ว พวกเขาต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะมีของขวัญมอบให้คุณยาย พวกเขาเลือกของขวัญอะไรที่ทำให้คุณยายมีความสุข และเพียงใจกับพอพลสองพี่น้องก็รู้สึกอิ่มเอมใจและภูมิใจที่สามารถเก็บออมสินซื้อของขวัญให้คุณยายได้สำเร็จ

 

ฝึกการออมให้ลูก

เด็กชายแมลง กับคุณลุงขยะ
“เด็กชายแมลงกับลุงขยะ” เป็นหนังสือในชุดอ่านเพิ่มเติม “เงินทอง ของมีค่า” ชุดพัฒนาคุณค่าชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเด็กๆ จะได้เรียนรู้หลักการผลิตสินค้าและบริการ วิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมที่จะกล้าไปให้ถึงเป้าหมายที่ฝันไว้ให้กลายเป็นความจริง

 

ฝึกการออมให้ลูก

เจ้าสำนักคนใหม่
หนังสือ “เจ้าสำนักคนใหม่” เป็นหนังสือในชุดอ่านเพิ่มเติม “เงินทอง ของมีค่า” ชุดพัฒนาคุณค่าชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเด็กๆ จะได้เรียนรู้หลักการผลิตสินค้าและบริการ วิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมจะกล้าไปให้ถึงเป้าหมาย ทำสิ่งที่ฝันไว้ให้กลายเป็นความจริง

 

ฝึกการออมให้ลูก

กีต้าร์ของปุ้ม
หนังสือ “กีต้าร์ของปุ้ม” เป็นหนังสือในชุดอ่านเพิ่มเติม “เงินทอง ของมีค่า” ชุดพัฒนาคุณค่าชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเด็กๆ จะสนุกกับการเรียนรู้วิธีหารายได้ของปุ้มเพื่อเป็นค่าเรียนกีต้าร์ตามที่ตนใฝ่ฝันและ ภาคภูมิใจต่อความสำเร็จที่ได้รับ พร้อมกับเรียนรู้พฤติกรรมของคนรอบข้างในการตัดสินใจเลือกใช้จ่ายอย่างรู้ค่า ที่สำคัญอีกประการ คือเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือเจือจาน แบ่งปัน และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

 

ฝึกการออมให้ลูก

ณ ปลายเส้นขอบฟ้า
“ณ ปลายเส้นขอบฟ้า” เป็นหนังสือในชุดอ่านเพิ่มเติม “เงินทอง ของมีค่า” ชุดพัฒนาคุณค่าชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเด็กๆ จะได้ตื่นเต้นกับเรื่องราวการผจญภัยกับภาวะวิกฤติในหลายรูปแบบทั้งจากภัยธรรมชาติและวิกฤตเศรษฐกิจ โดยปัญหาต่างๆที่เราพบนั้นสามารถผ่านพ้นได้ด้วยสติ ด้วยเหตุและผล ความรู้และประสบการณ์ที่สร้างสมมา ด้วยการเอื้อเฟื้อและมีน้ำใจต่อกันและใช้คุณธรรมประจำใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ นอกจากนี้เด็กๆ จะได้เรียนรู้เรื่องราวด้านนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ และการปรับใช้กับแผนการเงินของตนเองเพื่อความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต

 

ฝึกการออมให้ลูก

เหนือสำธารต่างสาย
หนังสือ “เหนือลำธารต่างสาย” เป็นหนังสือในชุดอ่านเพิ่มเติม “เงินทอง ของมีค่า” ชุดพัฒนาคุณค่าชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเด็กๆ จะได้ตื่นเต้นกับเรื่องราวการผจญภัยในภาวะวิกฤติหลากหลายรูปแบบทั้งจากภัยธรรมชาติและวิกฤติเศรษฐกิจ โดยปัญหาต่างๆ ที่เราพบนั้นสามารถผ่านพ้นได้ด้วยสติ ด้วยเหตุและผล ความรู้และประสบการณ์ที่สร้างสมมา ด้วยการเอื้อเฟื้อและมีน้ำใจต่อกัน และใช้คุณธรรมประจำใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ นอกจากนี้เด็กๆ จะได้เรียนรู้เรื่องราวด้านนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ และการนำมาปรับใช้กับแผนการเงินของตนเองเพื่อความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต

 

ฝึกการออมให้ลูก

บนเส้นทางต่างฝัน
หนังสือ “บนเส้นทางต่างฝัน” เป็นหนังสือในชุดอ่านเพิ่มเติม “เงินทอง ของมีค่า” ชุดพัฒนาคุณค่าชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเด็กๆ จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตที่หลากหลายในชุมชน โดยวิเคราะห์ถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ทำให้วิถีชีวิตของคนกลุ่มหนึ่งต้องเปลี่ยนไป และต้องปรับการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวเพื่อให้อยู่ได้อย่างมีความสุข พร้อมทั้งสอดแทรกการปลูกฝังเรื่องการออมและการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล เพื่อชีวิตที่มั่นคงในอนาคต

Writer

Sirirat Soonsakul

นักอยากเขียน ผู้รักการสะสมท้องฟ้าสีวนิลลา และใช้หมูกระทะเยียวยาจิตใจ