ร้านหนังสือ ดวงกมล (ลำปาง)

ร้านหนังสือ ดวงกมล (ลำปาง) : เน้นจัดหาหนังสือใหม่ ๆ และเป็นที่สนใจของลูกค้า

22 มิถุนายน 2560

ร้านหนังสือ ดวงกมล (ลำปาง)

 

ร้านหนังสือดวงกมล เป็นร้านที่เปิดดำเนินการมาแล้วประมาณ 6 ปี เหตุที่มาเปิดที่ลำปางเพราะต้องการขยายสาขามาจากดวงกมลเชียงใหม่ เพื่อทำให้ลูกค้าในแถบทางภาคเหนือสามารถหาชื้อหนังสือจากร้านค้าดี ๆ ได้ง่ายขึ้น การบริหารงานของร้านนั้นทางดวงกมลลำปางได้จัดแบ่งหน้าที่ให้กับผู้รับผิดชอบแต่ละแผนกดูแลจัดการ

"ในส่วนของการบริหารงานนั้น เราได้จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงานให้กับแต่ละแผนก ซึ่งแต่ละแผนกนั้นก็จะรับผิดชอบงานในแต่ล่ะส่วนงาน"

เมื่อเราถามถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับการดำเนินงานของร้านหนังสือ เกี่ยวกับเหตุปัจจัยของอุปสรรคต่าง ๆ ทางดวงกมล (ลำปาง)ก็เปิดเผยดังนี้

"สำหรับร้านดวงกมล (ลำปาง) อุปสรรคที่เคยเจอมาสามารถแบ่งออกได้เป็นสองลักษณะ อุปสรรคภายนอกเกิดจาก สำนักพิมพ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดความซื่อสัตย์ต่อกัน ส่วนอุปสรรคภายใน ก็จะเป็นพวกเรื่องระบบงาน รวมถึงปัญหาของคนที่มาทำงานซึ่งมักจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละท้องถิ่น"

ส่วนการเลือกหนังสือที่จะนำมาจำหน่ายในร้านนั้น ทางร้านไม่ได้จำกัดว่าจะรับหนังสือประเภทไหนไม่รับหนังสือประเภทไหน แต่ทางร้านจะเลือกรับหนังสือที่สามารถขายได้ง่ายตรงตามความต้องการของลูกค้า และใช้เวลาไม่นานนักในการวางขาย

การสร้างจุดเด่นให้กับร้านทางดวงกมล (ลำปาง) ยึดหลักอยู่ 3 ประการ 1. ต้องจัดหาหนังสือใหม่ๆ และเป็นที่สนใจของลูกค้าในห้วงเวลานั้นและทันเหตุการณ์ 2. ให้บริการที่ดีกับลูกค้า 3. จัดร้านให้น่าชื้อ

โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของร้านหนังสือ จะเป็นเด็กนักเรียนดังนั้นหนังสือที่ขายได้ส่วนใหญ่ คู่มือเสริมสวย , แบบเรียน , หนังสือเสริม

เมื่อพูดถึงเรื่องที่คนไทยยังอ่านหนังสือกันน้อย ดวงกมล (ลำปาง) มองปัญหานี้อย่างไรและจะแก้ไขอย่างไร ดวงกมล (ลำปาง) ได้แสดงความคิดเห็นออกมาอย่างตรงไปตรงมา

"ปัญหาที่เกิดขึ้น มาจากผู้ผลิตหนังสือเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลักไม่มองถึงผลประโยชน์ส่วนร่วม ส่วนหนังสือที่ออกมาใหม่ ๆ ก็เป็นหนังสือที่ไม่มีเนื้อหาสาระอะไร หนังสือที่ขายได้ก็เป็นหนังสือที่มาจากการโฆษณาชวนเชื้อเท่านั้น ปัญหานี้ดูเหมือนจะต้องพูดกันอีกเยอะ ทางออก ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้หรอกถ้ายังมองกันแค่ผลประโยชน์เป็นปัจจัยหลัก"

เราถามต่อว่ารู้สึกอย่างไรในขณะที่พฤติกรรมการชื้อหนังสือของคนไทยยังไม่คึกคักเท่าทีควร แต่ช่องทางการจัดจำหน่ายกลับมากขึ้นทั้งการขายทางอินเตอร์เนต การขายหนังสือมือสอง และการจัดกิจกรรมจำหน่ายหนังสือ จากสำนักพิมพ์เอง สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบกับร้านค้ามากน้อยเพียงใด

"ปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบต่อร้านค้าหนังสือโดยตรง ยอดขายน้อยลง กำไรน้อยลง ไม่มีเงินจะจ่ายให้สำนักพิมพ์ ร้านค้าต่างจังหวัดเป็นร้านค้าเล็ก ๆ บริหารแบบครอบครัวจึงไม่สามารถต่อรองกับสำนักพิมพ์ได้"

ส่วนเรื่องการมองอนาคตของการทำธุรกิจร้านหนังสือ ดวงกมล (ลำปาง) มองว่า "อีก 5 ปี ข้างหน้า ร้านหนังสือจะค่อย ๆ ปิดตัวเองลง เนื่องจากร้านใหญ่ ๆ ในกรุงเทพ เริ่มมาเปิดFranchise มากขึ้น"

สุดท้ายดวงกมลลำปางได้ทิ้งข้อคิดไว้ให้สำหรับคนที่อยากจะมีร้านหนังสือของตัวเอง "ถ้ามีเงินน้อยกอดไว้เฉย ๆ ดีกว่า ธุรกิจร้านหนังสือไม่ง่ายอย่างที่คิด กลยุทธ์เล่ห์เหลี่ยมมากมาย" เป็นคำแนะนำสั้น ๆ จาก ดวงกมล (ลำปาง)

ทางสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ขอขอบพระคุณทาง ร้านหนังสือดวงกมล (ลำปาง) ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาให้สัมภาษณ์ ทำให้เราได้รับรู้ถึงทัศนะ และความจริง ตลอดจนข้อคิดเห็นจากคนทำร้านหนังสือ ในครั้งนี้...

 

Share: | View : 1,193