9 วิธีเก็บหนังสือให้มีสภาพดี

เหมือนใหม่อยู่เสมอ

14 เมษายน 2563

9 วิธีเก็บหนังสือให้มีสภาพดี

      สำหรับคนรักหนังสือแล้วการที่หนังสือจะอยู่กับเราได้นานๆ นั้นเป็นเรื่องที่ดีมากแต่เราจะเก็บรักษาหนังสือ อย่างไรนั้นวันนี้มีวิธีดีๆมาแชร์กันกับ 9 วิธีการจัดเก็บและบำรุงรักษา

 

1. จัดหาชั้นวางหนังสือให้เพียงพอกับจำนวนหนังสือ การจัดวางหนังสือขึ้นชั้นนั้น ไม่ควรวางแบบยัดเยียดจนหนังสือต้องวางซ้อนทับหรือเบียดเสียดกันจนเสียรูปทรง

 

2.จัดหาที่กั้นหนังสือ (Book end) มาใช้เพื่อป้องกันหนังสือล้มหรือเลื่อนหล่นลงจากชั้นอันเป็นสาเหตุให้หนังสือชำรุดเสียหายได้

 

3. ไม่ควรวางหนังสือในทับกันแนวนอนเพราะหนังสือเล่มที่อยู่ล่างสุดจะต้องรับน้ำหนักมากจนอาจชำรุดได้ควรวางแบบตั้งขึ้นนอกจากจะช่วยป้องกันการชำรุดเสียหายแล้ว ยังสะดวกต่อการหยิบใช้อีกด้วย

 

4. หมั่นปัดกวาดและขยับหนังสือบนชั้นอยู่เสมอเพื่อมิให้มีแมลงมากัดกินหนังสือ รวมถึงยังช่วยป้องกันไม่ให้ปกหนังสือติดกันอีกด้วย

 

5. บริเวณที่เก็บหนังสือต้องไม่อยู่ในที่แดดส่องตลอดเวลาหรืออยู่ในบริเวณที่มีความชื้นสูงเพราะอาจสร้างความเสียหายให้กับหนังสือได้

 

6. อย่าสอดของหนาๆ ไว้ในเล่มหนังสือ การสอดวัตถุหนาๆ ไว้ในเล่มหนังสือจะทำให้รูปทรงของหนังสือผิดรูปไปจึงไม่ควรทำอย่างยิ่ง

 

7. ไม่พับหน้าหนังสือ วางคว่ำหรือหงายทิ้งไว้ การทำแบบนี้จะทำให้หนังสือเสียหายจากการพับและการกดทับซึ่งทำให้หนังสือผิดรูปร่างไป

 

8. ไม่ควรรับประทานอาหารในขณะอ่านหนังสือ การอ่านหนังสือไปรับประทานอาหารไปด้วยนั้นมีโอกาสทำให้หนังสือเปื้อนเศษอาหารที่อาจจะหกใส่ได้ ดังนั้นจึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะอ่านหนังสือไปด้วยรับประทานอาหารไปด้วย

 

9. อย่าโยนหนังสือให้ตกจากที่สูง การโยนหนังสือให้ตกจากที่สูงนั้นจะทำให้หนังสือเสียหายอย่างแน่นอนความเสียหายนั้นจะมีทั้งสันปกบิดเบี้ยวผิดรูป นอกจากนี้อาจจะทำให้หน้าหนังสือขาดได้อีกด้วย

 

ทั้งหมดนี้เป็นวิธีเก็บและวิธีดูแลหนังสือเพื่อให้หนังสือที่รักของคุณได้อยู่กับคุณนานๆ

 

 

Share: | View : 963