11 เป้าหมายทางการศึกษาสำหรับลูก ๆ

รีวิวหนังสือ 50 วิธีสอนลูกทั้งสามเข้าเรียนสแตนฟอร์ด

17 มีนาคม 2563

11 เป้าหมายทางการศึกษาสำหรับลูก ๆ

 

 

 

รีวิวหนังสือ 50 วิธีสอนลูกทั้งสามเข้าเรียนสแตนฟอร์ด ที่เขียนโดยคุณแอกเนส ชาน

สำหรับตอนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเป้าหมายทางการศึกษาสำหรับลูกๆ 11 ข้อ เป็นแนวคิดที่น่าสนใจและน่าจะนำไปปรับใช้ได้นะคะ

 

 

Share: | View : 174