Google play App Store

สำนักพิมพ์ประสานมิตร

คิดเป็น...ก็มองเห็นทุกสิ่ง

05 มิถุนายน 2558

สำนักพิมพ์ประสานมิตร

คิดเป็นก็มองเห็นทุกสิ่ง สโลแกน สั้นๆง่ายๆ ได้ใจความของสำนักพิมพ์ประสานมิตร ที่อยากเห็นเด็กไทยคิดเป็น Publisher Corner มีโอกาสได้พูดคุยกับ คุณอธิศกิตต์ ทรัพย์ทวิพร ผู้บริหารสำนักพิมพ์ประสานมิตร ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการผลิตหนังสือและสื่อเพื่อพัฒนาการศึกษา เด็กและเยาวชนไทยอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนา ศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่การแข่งขันระดับสากล

 

 

สำนักพิมพ์ประสานมิตร (ปสม.) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2514 คุณอธิศกิตต์เล่าว่า สำนักพิมพ์ประสานมิตรเป็นสำนักพิมพ์ที่ขายหนังสือเรียน เดิมทีเราโตมากับหนังสือคู่มือที่เตรียมสอบ ที่ชื่อประสานมิตร เพราะได้การรวมทีมของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรจน์ประสานมิตรในสมัยนั้น ก็เลยเอาชื่อมาตั้ง และทำให้ได้เข้ามาในตลาดเกี่ยวกับด้านการศึกษา ซึ่งทุกวันนี้ก็ขยายมาทำเป็นหนังสือที่เข้าไปใช้ในห้องเรียน ผลิตหนังสือเรียนและสื่อประกอบการเรียนที่ส่งเสริมศักยภาพการคิดอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาเครื่องมือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป

ในปัจจุบันยอดขายของธุรกิจหนังสือ ส่วนใหญ่มีรายได้ลดลงมาก แต่ทางสำนักพิมพ์ประสานมิตรเป็นสำนักพิมพ์ที่พิเศษหน่อยตรงที่ว่า ตลาดจะเป็นคนละตลาดกับสำนักพิมพ์อื่นโดยทั่วไป แต่ว่าบางครั้งมันก็เห็นช่องอีกมุมหนึ่งก็คือ ในวงการก็จะมีผู้อ่านหรือลูกค้าที่เป็นรายเดิม ๆ โชคดีที่มีโอกาสได้ออกสำรวจตลาด ไปตามโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆ ก็จะเห็นว่ายังมีกลุ่มคนที่สามารถ น่าจะเป็นฐานลูกค้าหรือฐานผู้อ่านของสำนักพิมพ์ได้ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านั้น ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีแรงจูงใจที่จะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่าน เลยมองว่าถ้าทางสำนักพิมพ์ทำหนังสือดี ๆ มันก็มีโอกาสขยายตลาดไปยังลูกค้ากลุ่มนี้ได้อีกเยอะ

ในฐานะที่สำนักพิมพ์ของคุณอธิศกิตต์ ถือว่าเป็นองค์กรหนึ่งของวงการหนังสือ จึงขอให้แสดงความคิดเห็นที่มีต่อวงการ ในฐานะที่ผมอยู่ในวงการหนังสือ แล้วทำสำนักพิมพ์มา ผมเองก็ชื่อบุ๊คด้วยจริง ๆ ผมว่าตัวเองมีโอกาสมาก คือ ได้อ่านหนังสือ เพราะผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือตั้งแต่เล็ก อ่านมาก็หลายประเภท ถ้าในส่วนตัวผมเองถามว่าผมได้อะไรจากการอ่านหนังสือมากพอสมควรได้ทั้งในเรื่องของ ความคิด การนำมาประยุกต์ใช้ ทั้งในแง่ของเรื่องธุรกิจและในแง่ของเรื่องอื่น ๆ ในสำนักพิมพ์ทุกๆ ด้าน ผมคิดว่าการอ่านหนังสือมันเป็นจุดหนึ่งที่สามารถเอื้อประโยชน์ได้ ส่วนในวงการสำนักพิมพ์คือโจทย์มันก็คือว่าทำยังไงให้ลูกค้าได้อ่านหนังสือและได้พัฒนาคุณค่าของตัวเอง ก็เลยได้ขยายฐานลูกค้า ซึ่งทางสำนักพิมพ์ก็จะมีรายได้ ที่จะสามารถผลิตหนังสือดี ๆ สินค้าที่ดีได้ ต่อไปครับ

สำนักพิมพ์ประสานมิตรมีความตั้งใจจริงที่จะร่วมพัฒนาให้เด็กไทยคิดอย่างหลากหลาย คิดกว้างคิดลึก และคิดไกล อย่างมีทักษะกระบวนการ จนกระทั่งเป็นเด็กที่คิดเป็น ผ่านสื่อการศึกษาทุกประเภทที่ทางบริษัทสร้างสรรค์ขี้น

 

 

 

 

สำนักพิมพ์ประสานมิตร Website : http://www.psmp.co.th
ดูวิดีโอสัมภาษณ์คุณอธิศกิตต์ ทรัพย์ทวิพร http://www.praphansarn.com/home/list_vdo/page/?id_vdo=130


Publisher Corner : สุกัญญา สุวิธานโธ
ภาพ : ศิริรัตน์ สุ่นสกุล

Share: | View : 1,063